You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok12

 

 

 
Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 10/07.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje 

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena prostora - predmeti izmjena i dopuna
KP 1. Korištenje i namjena prostora
KP 2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti - predmeti izmjena i dopuna
KP 2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
KP 3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - promet - predmeti izmjena i dopuna
KP 3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - promet
KP 3.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav - predmeti izmjena i dopuna
KP 3.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav
KP 4.5. Oblici korištenja i način gradnje - urbana pravila - predmeti izmjena i dopuna
KP 4.5. Oblici korištenja i način gradnje - urbana pravila
KP 4.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite - predmeti izmjena i dopuna
KP 4.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

 

<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login