You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok33

 

 

 
Prostorni plan uređenja Grada Metkovića

Tekstualni dio:
Neretvanski glasnik, br. 6/04.-ispravak 01/10.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Namjena površina
KP 2.1. Sustav prometa
KP 2.2. Pošta i telekomunikacije
KP 2.3. Energetski sustav 
KP 2.4.1. Vodnogospodarstvo - Vodoopskrba
KP 2.4.2. Vodnogospodarstvo - Korištenje voda, odvodnja otpadnih voda, uređenje voda, meljoracijska odvodnja i postupanje s otpadom

KP 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja
KP 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja
KP 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja -1. Područja posebnih ograničenja u korištenju, 2. Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja
KP 3.3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja -1. Područja i djelovi primjene planskih mjera zaštite
KP 4. GP svih naselja na području Grada Metkovića

<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login