You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok43

 

 

 
Prostorni plan uređenja Grada Opuzena

Tekstualni dio:
Neretvanski glasnik, br. 2/04.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Granice, administrativna sjedišta, sustav središnjih naselja i razvrstaj državnih cesta
KP 2. Korištenje i namjena površina   
KP 3.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - promet
KP 3.2. Infrastrukturni sustavi i mreže-pošta i telekomunikacije
KP 3.3. Infrastrukturni sustavi i mreže - elektroenergetika i proizvodnja i cijevni transport plina   
KP 3.4. Infrastrukturni sustavi i mreže -vodoopskrba   
KP 3.4.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - uređenje voda i vodotoka i melioracijska odvodnja   
KP 3.5. Infrastrukturni sustavi i mreže – odvodnja otpadnih voda   
KP 4.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora I
KP 4.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora II
KP 5. Građevinska područja naselja   

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login