You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok44

 

 

 
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Opuzena

 
Tekstualni dio:

Grafički dio:

KP 1. Granice, administrativna sjedišta, sustav središta naselja i razvrstaj državnih cesta
KP 2. Korištenje i namjena površina
KP 3.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet
KP 3.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Pošta i telekomunikacije

KP 3.3. Infrastrukturni sustavi i mreže - Elektroenergetika - Proizvodnja i cijevni transport plina
KP 3.4. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodoopskrba
KP 3.4.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Uređenje voda i vodotoka, melioracijska odvodnja
KP 3.5. Infrastrukturni sustavi i mreže - Odvodnja otpadnih voda
KP 4.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora I
KP 4.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora II
KP 5. Građevinska područja

 

<natrag

 

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login