You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok61

 

 

 
Prostorni plan uređenja Općine Janjina

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 3/07., ispravak 12/09.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje
 

Grafički dio:
KP 0. Položaj u Županiji
KP 1. Korištenje i namjena
KP 2.a Promet
KP 2.b Pošta i telekomunikacije
KP 2.c Elektoenergetika
KP 2.d Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba
KP 2.e Vodnogospodarski sustav - odvodnja
KP 3.a Uvjeti zaštite, korištenja i uređenja prostora - prirodno naslijeđe
KP 3.b Uvijeti zaštite, korištenja i uređenja prostora - kulturno naslijeđe
KP 3.c1 Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
KP 3.c2 Pregled planova užih područja
KP 4-0 GP Pregledna karta
KP 4-1 GP Osobjava
KP 4-2 GP Sreser
KP 4-3 GP
KP 4-4 GP
KP 4-5 GP

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login