You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok73

 

 

 
Prostorni plan uređenja Općine Kula Norinska


Tekstualni dio:
Neretvanski glasnik, br. 7/07.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje


Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet
KP 2.2. Infrastrukturni sustav - Pošta i telekomunikacije
KP 2.3. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav
KP 2.4. Infrastrukturni sustavi - Infrastrukturni sustav - vodnogospodarstveni sustav
KP 3.1.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Kulturna baština
KP 3.1.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Zaštićeni dijelovi prirode
KP 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju
KP 3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
KP 3.4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene planskih mjera zaštite

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login