You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok57

 

 

 
Urbanistički plan uređenja naselja Slano

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 5/01.
Odredbe za provođenje- u glasniku
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastruktura - Promet
KP 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastruktura - Vodoopskrba
KP 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastruktura - Odvodnja
KP 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastruktura - Pošta i telekomunikacije
KP 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastruktura - Elektrooenergetika
KP 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
KP 4. Način gradnje i oblici korištenja

<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login