You are here >   dokumenti_2 > dok118

 

 

 
Detaljni plan uređenja Groblje

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, br. 25/11.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Detaljna namjena površina
KP 2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
KP 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
KP 4. Uvjeti gradnje
KP 5.1 Raster i razmještaj ukopnih parcela, uvjeti za gradnju i opremanje ukopnog mjesta
KP 5.2 Raster i razmještaj ukopnih parcela, uvjeti za gradnju i opremanje ukopnog mjesta

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login