You are here >   dokumenti_2 > dok124

 

 

 
Urbanistički plan uređenja "Srebreno I"

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, br. 15/12.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 0. Korištinje i namjena površina – Postojeće stanje
KP 1. Korištenje i namjena površina

KP 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukurna mežaPromet
KP 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukurna mrežaElektroenergetika i telekomunikacije
KP 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukurna mrežaVodnogospodarski sustav: Vodoopskrba
KP 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukurna mrežaVodnogospodarski sustav: Odvodnja otpadnih voda
KP 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površinaPrirodna baština i krajobraz, arheološka i kulturna baština
KP 4.1. Način i uvjeti gradnjeOblici korištenja
KP 4.2.
Način i uvjeti gradnjeNačin i uvjeti gradnje

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login