You are here >   dokumenti_101-200 > dok176

 

 

 
Ciljane izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 08/12.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1 Korištenje i namjena prostora
KP 2 Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
KP 3.1 Prometna i komunalna infrastrukturna mreža-Promet
KP 4.5 Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite-Oblici korištenja i način gradnje-Urbana pravila
KP 4.6 Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite-Područja primjene planskih mjera zaštite

<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login