You are here >   dokumenti_101-200 > dok179

 

 

 

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča  
 

Tekstualni dio:
Odredbe - amandmanske
Obrazloženje
Službeni glasnik Grada Ploča, br. 7/12.

Ispravak - Službeni glasnik Grada Ploča, br. 7/15.

Grafički dio:
KP 4.6a i 4.6b

 

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login