You are here >   dokumenti_201-300 > dok238

 

 

 
Dopuna prostornog plana Općine Janjina

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 9/16.
Odredbe za provođenje

Grafički dio:
4.0. - Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.1. - Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.2. - Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.3. - Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.4. - Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.5. - Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login