You are here >   Admin > CIDPPDNŽ

 

Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Na temelju članka 86. stavak 3. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 13. sjednici, održanoj 13. studenoga 2019.g., donijela je Odluku o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu CIDPPDNŽ

Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održano je 12.veljače 2020. godine u 11:30 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Korčule koje su održali Anita Kunica Jelčić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Dubrovačko-neretvanske županije, nositelja izrade Plana te predstavnici izrađivača Prijedloga Plana, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Marina Oreb ravnateljica, Silvana Taslaman, Stjepko Kovačić i Daniel Jokić.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu CIDPPDNŽ koja će trajati od 10.veljače 2020. do 20.veljače 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid u Prijedlog Plana u prostorijama upravne zgrade Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, svaki radni dan od 09:00 do 15:00 sati. Javno izlaganje održati će se 12.veljače 2020. u 11:30 sati u Korčuli, Gradska vijećnica Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1>opširnije...

 

Odluka o izadi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Na temelju članka 86. stavak 3. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 13. sjednici, održanoj 13. studenoga 2019.g., donijela je Odluku o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

   Login