Search
Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina. 

Opširnije
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Pastoralni centar"
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Blato"
Libusoft edukacija za rad u aplikaciji - Evidencija dugotrajne imovine
Donesen UPU "Kupari I" - Pročišćeni tekst i grafika
Donesene IDUPU "Kupari I"
Libusoft edukacija za rad u aplikaciji - Integralno proračunsko računovodstvo
Donesene (III.) IDPPUO Janjina
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Vela Luka
Međunarodna konferencija o prostornom planiranju morskog područja RH
14. Susret jadranskih zavoda
Javna rasprava o Prijedlogu IDDPU "Gorica sjever"
Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu UPU "Koločep"
14. Susret jadranskih zavoda 8. do 10. svibnja 2024. - NAJAVA
Međunarodna konferencija o prostornom planiranju morskog područja RH – NAJAVA
Promocija knjige Baština kao pokretač razvoja: Dubrovački izazovi - NAJAVA
Radni sastanak kakvoće Jadranskog mora i voda u RH
PLAVO DOGAĐANJE - SeaClear 2.0
Libusoft edukacija za rad u aplikaciji -  Salda konti
Interaktivna radionica i predavanje - Krajobrazna osnova RH
Donesene IDPPUO Župa dubrovačka
Edukacija korisnika ISPU modela - ePlanovi editor II
Libusoft edukacija za rad u aplikaciji -  Obračun plaća
Donesene IDGUP Dubrovnika - "Gruški akvatorij"
Donesene IDPPUG Dubrovnik - "Gruški akvatorij"
Donesene IDUPU "Gruški akvatorij"
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU naselja Prožurska Luka
Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu VII. IDPPUO Slivno
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU naselja Sobra
Libusoft edukacija za rad u aplikacijama
Edukacija korisnika ISPU modela - ePlanovi
Donesene II. IDUPU Poduzetničke zone Nova Sela II
Javna rasprava o Prijedlogu plana UPU "Orašac 2"
Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Dubrovačko primorje
Radni sastanak MPUGDI sa Zavodima za prostorno uređenje
Konzultacije o sadržaju strateške studije za CIDPPDNŽ
Studijsko putovanje u Španjolsku
Posjet Nacionalnom parku Doñana
Posjet Andaluzijskom institutu za povijesno nasljeđe (IAPH)
Javna rasprava o Prijedlogu VII. IDPPUO Slivno
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Konavle (Cavtat sa Zvekovicom)
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU Orebić-Podgorje-Stanković
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Ston (UPU poslovne zone Česvnica - južni dio)
Javna rasprava o Prijedlogu UPU poslovne zone Česvinica - južni dio
Javna rasprava o Prijedlogu UPU "Vilinovac"
NOVOSTI 2023. godine
NOVOSTI 2023. godine

Arhiva novosti 2023. godine.

opširnije
NOVOSTI 2022. godine
NOVOSTI 2022. godine

Arhiva novosti 2022. godine. 

Opširnije
	 NOVOSTI 2021. godine
NOVOSTI 2021. godine

Arhiva novosti 2021. godine.

Opširnije
NOVOSTI 2020. godine
NOVOSTI 2020. godine

Arhiva novosti 2020. godine.

opširnije
NOVOSTI 2019. godine
NOVOSTI 2019. godine

Arhiva novosti 2019. godine.

opširnije
NOVOSTI 2018. godine
NOVOSTI 2018. godine

Arhiva novosti 2018. godine. 

opširnije
NOVOSTI 2017. godine
NOVOSTI 2017. godine

Arhiva novosti 2017. godine.

opširnije
NOVOSTI 2016. godine
NOVOSTI 2016. godine

Arhiva novosti 2016. godine.

opširnije
NOVOSTI 2015. godine
NOVOSTI 2015. godine

Arhiva novosti 2015. godine.

opširnije