Search

NOVOSTI 2015. godine

ARHIVA NOVOSTI 2015. godine. 

Donesena Dopuna PPUG Dubrovnika

Na temelju članka 109. stavka 4., a u svezi sa člankom 201. stavka 1., Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 04/09., 06/10., 03/11., 14/12., 05/13., 06/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 12/15. - Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 12. sjednici održanoj 21. prosinca 2015., donijelo je Odluku o Dopuni PPUG Dubrovnika>opširnije...

Ponovna javna rasprava o CIDPPUO Slivno

Općina Slivno obavještava o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno. Javna rasprava trajati će od 16. do 24. prosinca 2015. godine. U tom periodu bit će omogućen javni uvid u prijedlog Plana u Općinskoj vijećnici, Općina Slivno, Podgradina 41, Opuzen, svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 12.00 sati. Javno izlaganje održati će se 18. prosinca 2015. godine u Općinskoj vijećnici, Općina Slivno, Podgradina 41, Opuzen, s početkom u 10.00 sati.

Donosena Dopuna PPUO Blato

Na temelju članka 109. stavka 4. i članka 113. stavka 1. a u svezi članka 201.
stavka 1. Zakona o prostornom ureñenju (Narodne novine, broj 153/13), članka 28. Statuta
Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato, broj 5/9, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst.) i
Odluke o izradi dopune Prostornog plana ureñenja Općine Blato(Službeni glasnik Općine
Blato, broj 1/15) Općinsko vijeće Općine Blato, na 18. sjednici, održanoj dana 17. prosinca
2015. godine donijelo je
Odluku o donošenju DPPUO Blato.  >opširnije...

Odluka o izradi UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine broj 153/13.), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćen tekst, 9/15. i 12/15. - Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 12. prosinca 2015., donijelo je Odluku o izradi UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati>opširnije...

Odluka o izradi IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen

Na temelju članka 86., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena, 03/13), Gradsko vijeće Grada Opuzena na 19. sjednici održanoj 04. prosinca 2015. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen>opširnije...