Search
- STUDIJE -
Glavni plan razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija, Strateška procjena utjecaja Plana na okoliš i Procjena utjecaja Plana na kulturnu baštinu za znamenitosti svjetske baštine (HIA)
Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije
Smjernice za integralno upravljanje obalnim područjem Dubrovačko-neretvanske županije
Rudarsko geološka osnova/studija Dubrovačko-neretvanske županije
Prirodoslovna podloga Dubrovačko-neretvanske županije
Stručna ekspertiza gospodarskog razvitka Dubrovačko-neretvanske županije
Studija prometnog sustava Dubrovačko-neretvanske županije
Vodoopskrbni plan Dubrovačko-neretvanske županije
Meteorološka podloga
Plan navodnjavanja za područje Dubrovačko-neretvanske županije