Search
Donesene II. IDUPU Poduzetničke zone Nova Sela II
Javna rasprava o Prijedlogu plana UPU "Orašac 2"
Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Dubrovačko primorje
Radni sastanak MPUGDI sa Zavodima za prostorno uređenje
Konzultacije o sadržaju strateške studije za CIDPPDNŽ
Studijsko putovanje u Španjolsku
Posjet Nacionalnom parku Doñana
Posjet Andaluzijskom institutu za povijesno nasljeđe (IAPH)
Javna rasprava o Prijedlogu VII. IDPPUO Slivno
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Konavle (Cavtat sa Zvekovicom)
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU Orebić-Podgorje-Stanković
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Ston (UPU poslovne zone Česvnica - južni dio)
Javna rasprava o Prijedlogu UPU poslovne zone Česvinica - južni dio
Javna rasprava o Prijedlogu UPU "Vilinovac"