Search
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Zavod za prostorno-uređenje Dubrovačko-neretvanske županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije koje se nalazi na adresi http://www.zzpudnz.hr.

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica djelomično je usklađena sa Zakonom zbog nepristupačnosti koje su navedene u nastavku. Ispunjena je većina zahtjeva, uz određene iznimke.

Nepristupačan sadržaj
Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog ne razmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o slijedećem:

  • slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava, 
  • slike objavljene u dosadašnjim novostima nemaju tekstualni opis,
  • pojedine poveznice nemaju prikladni opis, a poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama, 
  • pojedini .PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word ili drugog alata, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, pa nisu čitljivi za čitače zaslona,
  • kontakt obrazac nema odgovarajući opis za čitače zaslona.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 08. svibnja 2023. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije. Zavod redovito preispituje ovu Izjavu, a revidirati će ju po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Microsoft Win11, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Zavod na slijedeće kontakt podatke:

  • telefonom 020/322-800
  • poštom na adresu:  Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20 000 Dubrovnik
  • elektroničkom poštom na: zzpudnz@zzpudnz.hr
  • donijeti osobno u pisarnicu, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju ne zadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr i putem www.pristupinfo.hr.

Podizanje razine pristupačnosti
Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije će kontinuirano provoditi korektivne mjere za rješavanje problema ne pristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.