Search
POLITIKA PRIVATNOSTI

Svrha obrade osobnih podataka
Prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu:

 • izvršavanja zadaća Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije,
 • ispunjavanja pravnih i zakonskih obaveza,
 • odgovaranja na upite,
 • uvid u statistiku posjećenosti internetskih stranica zzpudnz.hr,
 • boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

Korištenje kolačića
Na službenim internetskim stranicama koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.
Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
Na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta i marketinški koji omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost našeg Internet mjesta.

Kolačići treće strane
Ovo Internet mjesto koristi kolačiće treće strane, Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google") kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na Internet mjestu za upravitelje Internet mjesta, kao što su broj posjetitelja i stranice koje posjetitelji posjećuju.

Prava u vezi obrade osobnih podataka
Imate pravo:

 • na informacije o obradi vaših osobnih podataka;
 • dobiti pristup svojim osobnim podatcima;
 • tražiti ispravljanje netočnih, nepreciznih ili nepotpunih osobnih podataka;
 • zatražiti da se osobni podaci obrišu kad više nisu potrebni ili ako je obrada nezakonita;
 • prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhe marketinga ili na temeljima povezanima s vašom posebnom situacijom;
 • zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima;

Imate pravo odustati u bilo kojem trenutku od predhodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti.
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, možete zatražiti ispravak netočnih podataka i brisanje. Prava ograničavanja obrade i brisanja osobnih podataka nisu primjenjiva u slučaju i u mjeri u kojoj je obrada nužna.
Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte na adresu:
Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Petilovrijeci 2, 20 000 Dubrovnik
e-mail: zzpudnz@zzpudnz.hr

Davanje na korištenje osobnih podataka
Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade.
U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatake. Vaši podaci proslijeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni zakonski i drugi propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.
Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

Sigurnost osobnih podataka
Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka
Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

Korisne informacije
Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti na broj telefona 020/322-800 ili putem e-mail adrese zzpudnz@zzpudnz.hr.