Search
Prostorni plan Nacionalnog parka Mljet
Prostorni plan Nacionalnog parka Mljet

Na temelju članka 86. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi Odluku o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet.

Posjet Nacionalnom parku Doñana
Terenski obilazak NP Mljet u sklopu izrade PP NP Mljet
Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima
Radni sastanak u Zavodu
Radni sastanak u JUNP Mljet
Teren NP Mljet
Podloge državne geodetske uprave
Razvoj kataloškog lista za GP NP Mljet
Digitalizacija akata za građenje i unošenje u ISPU sustav
Sastanak za potrebe izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet