Search
20. 1. 2023.
Sastanak za potrebe izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet

Dana 24. siječnja 2020. održan je sastanak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u svezi izrade Prirodoslovne podloge za Nacionalni park Mljet, a za potrebe izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet. 

Sastanku su prisustvovali uz predstavnike Zavoda za prostorni razvoj i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije predstavnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Mljet. Na početku sastanka prikazana je video prezentacija elaborata Stručno-analitičkih poslova za izradu PPNP Mljet koju je izradio Zavod za prostorno uređenje DNŽ, a koja je ocijenjena kao izvrsna podloga za izradu PP NP Mljet i kao dobar primjer za druge prostorne planove. 

Na sastanku je od strane Zavoda za prostorni razvoj kao nositelja izrade PPNP Mljet rečeno da je sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode dogovorena izrada Stručne podloge za zaštitu prirode NP Mljet, te da je pripremi javna nabava za izradu Strateške studije za procjenu utjecaja na okoliš PP NP Mljet. Zbog zauzetosti Zavod za zaštitu okoliša i prirode nije u mogućnosti započeti s izradom stručne podloge prije kraja ljeta, tako da se može očekivati početak izrade PP NP Mljet tek u drugoj polovici godine po završetku stručne podloge.

JU NP Mjet je u izradi Studije sustava posjećivanja za NP Mljet koja će se također koristiti za potrebe izrade PP NP Mljet. U izradi su i projektna rješenja uređenja obale u Polačama, a u pripremi je i izrada dokumentacije za Pomenu.

Na sastanku je posebno istaknuto pitanje planiranja građevinskih područja u NP Mljet koja bi trebalo minimalno proširivati vodeći prvenstveno računa o potrebama domicilnog stanovništva i potrebi zaštite prirode, te ne bi trebalo planirati nova građevinska područja izvan postojećih. Zonacija namjena iz Plana upravljanja NP Mljet trebala bi biti mjerodavna za Stručnu podlogu za zaštitu prirode i za PPNP Mljet.

Vezano za infrastrukturu u NP Mljet ravnatelj NP je utvrdio da je glavna infrastrukturna mreža vodoopskrbe i odvodnje završena te da će do ljeta proraditi za hotel u Pomeni, te za dio Pomene i Polača. 

Na sastanku je također od strane ravnatelja istaknuto da se planira aktiviranje poljoprivrede na dijelu polja u NP te će se u tom cilju izgraditi pristupni putovi do njih.