Search

NOVOSTI 2022. godine

ARHIVA NOVOSTI 2022. godine.                                                                                                                     

Donesen UPU Poslovne zone Dubravica

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi UPU poslovne zone Dubravica i stavljanje izvan snage DPU Poslovna zona Dubravica (Neretvanski glasnik, br. 07/21. i 08/21.) i članka 17. i 36. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik, br. 01/21.) Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj IX. sjednici održanoj 17.listopada 2022.g. donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Dubravica.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu III. IDPPUG Metković

Grad Metković objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana III. IDPPUG Metković koja će trajati od 08.prosinca 2022.g. do 22.prosinca 2022.g. U tom periodu biti će omogućen javni uvid, svakog radnog dana od 08:00 do 11:00 sati i od 13:00 do 14:00 sati u uredima Grada Metkovića - II.kat, u ulici Stjepana Radića 1 u Metkoviću. Javno izlaganje održati će se 14.prosinca 2022.g. u dvorani Galerija GKS, ulica Stjepana Radića 1, u Metkoviću, s početkom u 10:00 sati.  >opširnije...

Odluka o izradi IDUPU Pastoralni centar

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Sl.gl. Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13, 03/18, 06/20-pročišćeni tekst, 05/21, 09/21-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 11. sjednici održanoj 28. studenoga 2022.g., donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Pastoralni centar".  >opširnije...

Odluka o izradi UPU "Orašac 2"

Na temelju članaka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/21.), a po predhodnom pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove DNŽ, KLASA: 351-01/22-01/70, URBROJ: 2117-09/2-22-06 od 04.studenog 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 16. sjednici, održanoj 01.prosinca 2022., donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja "Orašac 2">opširnije...

Održana konferencija "Krajobraz i zdravlje"

Povodom obilježavanja 6. međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe, 28. listopada 2022. godine u organizaciji Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održana je konferencija pod nazivom „Krajobraz i zdravlje“. 27. listopada 2022.g., za ravnatelje županijskih zavoda i predavače konferencije organiziran je terenski obilazak Parka prirode Medvednica (autobusom i žičarom) te posjet Medvedgradu.  >opširnije...

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Ston

Općina Ston objavljuje Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDPPUO Ston koja će trajati 15 dana, od 24.listopada 2022.g. do 08.studenog 2022.g., tijekom kojeg će biti javno izlaganje od strane Nositelja izrade i stručnog izrađivača, i to 27.listopada 2022.g. u 10:00 sati, u prostorijama Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston.

Održano predavanje te stručno vodstvo studentima arhitektonskog fakulteta Zagreb tijekom terenskog posjeta Dubrovniku

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije je prema pozivu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu održao predavanje studentima na temu Prostornog planiranja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji s posebnim naglaskom na zaštitu kulturne baštine te razvoj prometne infrastrukture na području županije>opširnije...

Odluka o izradi IDUPU "Gruški akvatorij" te s tim u vezi IDPPUG Dubrovnika i IDGUP Grada Dubrovnika
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/22-01/13, URBROJ: 2117-09/2-22-12 od 30. lipnja 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20.srpnja 2022.g., donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij" te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostprnog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.  >opširnije...

Edukativno-volonterski suhozidni kamp Ježević 2022.

Edukativno-volonterski suhozidni kamp Ježević 2022.g. održan je 12.-16. listopada na Dinari, u naselju Ježevići. Tema kampa je revitalizacija suhozida i vodenih staništa Parka prirode Dinara. Kamp za obnovu suhozida dio je projekta Dinara back to LIFE, koji se provodi s ciljem obnove zaraslih travnjaka područja Dinare. Edukativno volonterski suhozidni kamp održao se u suradnji s udrugom Dragodid>opširnije...

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU Poslovne zone Dubravica i stavljanju izvan snage DPU Poslovne zone Dubravica
Grad Metković objavljuje Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu plana UPU Poslovne zone Dubravica i stavljanju izvan snage DPU Poslovne zone Dubravica koja će trajati 8 dana, od 04.listopada 2022.g. do 11.listopada 2022.g. U tom razdoblju biti će omogućen javni uvid u uredima Grada Metkovića, II. kat, Stjepana Radića 1 u Metkoviću, svakim radnim danom od 08:00 do 11:00 i od 13:00 do 14:00 sati. Javno izlaganje održati će se 05.listopada 2022.g. u dvorani Galerije GKS u ulici Stjepana Radića u Metkoviću, s početkom u 16:00 sati.

Odluka o izradi UPU dijela naselja Krvavac II

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), te članka 29. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 6/13., 5/18., 11/20. i 4/21.), Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na 7. sjednici, održanoj 15. rujna 2022. godine, donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Krvavac II.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu IDDPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje" te s tim u vezi IDPPUG Dubrovnik i IDGUP Grada Dubrovnika

Grad Dubrovnik objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDDPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje" te s tim u vezi IDPPUG Dubrovnik i IDGUP Grada Dubrovnika koja će trajati 8 dana, od 04.listopada 2022.g. do 11.listopada 2022.g. U tom periodu biti će omogućen javni uvid, svakog radnog dana od 09:00 do 19:00 sati u Luži (ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik. Javno izlaganje održati će se u četvrtak, 06.listopada 2022.g. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 10:00 sati.

PPUG Ploče - pročišćeni tekst i grafika

Na temelju Članka 38. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 3/10, 12/10, 1/13, 3/17, 1/18, 14/18, 5/20, 7/20 i 6/21), a u vezi s Člankom liO. stavkom 3., Člankom lll. i Člankom 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odbor za Statut i Poslovnik, na sjednici održanoj 09. srpnja 2022. godine, utvrdio je pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Ploča.  >opširnije...

Održana radionica mapiranja u svrhu izrade Idejne muzeološke koncepcije za ljetnikovac Bozdari-Škaprlenda

Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb te djelatnica Iva Knego Šoletić su u  srijedu, 28. rujna 2022. godine, u prostorima Lazareta  sudjelovale u radionici mapiranja u svrhu izrade Idejne muzeološke koncepcije stalne izložbe u ljetnikovcu Bozdari-Škaprlenda koju je organizirao Zavod za obnovu Grada Dubrovnika.  >opširnije...

Terenski obilazak NP Mljet u sklopu izrade PP NP Mljet

Od 19. do 22. rujna 2022. godine predstavnici MPGI, Zavoda za prostorni razvoj, na čelu s ravnateljem gosp. Bojanom Linardićem, bili su u Dubrovniku i Mljetu radi obilaska terena u sklopu izrade PP NP Mljet. Zavod za prostorno uređenje DNŽ kao stručni izrađivač PP NP Mljet je na sastanku u Dubrovniku upoznao naručitelja izrade Plana s postignutim rezultatima na izradi koncepcije stručnog rješenja Plana. Zaključeno je da su stečeni uvjeti za traženje zahtjeva od javno pravnih tijela te za pripremu izrade koncepcije Nacrta prijedloga za početak provedbe postupka SPUO.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU naselja Saplunara

Općina Mljet objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDUPU naselja Saplunara koja će trajati 8 dana, od 27.rujna 2022.g. do 05.listopada 2022.g. U tom periodu biti će omogućen javni uvid, svakog radnog dana od 08:30 do 11:30 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, 20225 Babino Polje, Zabrežje 2. Javno izlaganje održati će se 27.rujna 2022.g. u prostorijama Doma Zabrežje, 20225 Babino Polje, Zabrežje 49, s početkom u 15:00 sati.

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2

Općina Mljet objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDUPU dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2 koja će trajati 8 dana, od 27.rujna 2022.g. do 05.listopada 2022.g. U tom periodu biti će omogućen javni uvid, svakog radnog dana od 08:30 do 11:30 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, 20225 Babino Polje, Zabrežje 2. Javno izlaganje održati će se 27.rujna 2022.g. u prostorijama Doma Zabrežje, 20225 Babino Polje, Zabrežje 49, s početkom u 14:15 sati.

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu UPU "GZ Žukovac"

Općina Mljet objavljuje Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu plana UPU "GZ Žukovac" koja će trajati 8 dana, od 27.rujna 2022.g. do 05.listopada 2022.g. U tom periodu biti će omogućen javni uvid, svakog radnog dana od 08:30 do 11:30 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, 20225 Babino Polje, Zabrežje 2. Javno izlaganje održati će se 27.rujna 2022.g. u prostorijama Doma Zabrežje, 20225 Babino Polje, Zabrežje 49, s početkom u 13:30 sati.

Javna rasprava o Prijedlogu III. IDPPUG Korčula

Grad Korčula objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana III.IDPPUG Korčula koja će trajati 30 dana, od 27.rujna 2022.g. do 27.listopada 2022.g. U tom periodu biti će omogućen javni uvid, svakog radnog dana od 08:30 do 10:30 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. Javno izlaganje održati će se 29.rujna 2022.g. u kino sali Liburna, Obala korčulaniskih brodograditelja bb u Korčuli, s početkom u 10:30 sati.

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu V.IDPPUG Opuzen i stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu

Grad Opuzen objavljuje Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu plana V.IDPPUG Opuzen i stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu koja će trajati 8 dana, od 19.rujna 2022.g. do 27.rujna 2022.g. U tom periodu biti će omogućen javni uvid, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1. Javno izlaganje održati će se 22.rujna 2022.g. u Gradskoj vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1, s početkom u 15:00 i 15:30 sati.

Terenski obilazak NP Mljet u sklopu izrade Konzervatorske dokumentacije

01. rujna 2022. godine predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije s izrađivačem Konzervatorske studije obišli su teren Nacionalnog parka Mljet i održali radni sastanak s načelnikom Općine i ravnateljem JUNP Mljet.  >opširnije...

Odluka o izradi CIDUPU "Poduzetničke zone" Vela Luka za promjenu trasa planiranih cesta
Na temelju članka 86. stavak 3. te članaka 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 29. Statuta Općine Vela Luka (Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 11/21), prema prethodno pribavljenom mišljenju Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove (KLASA: 351-01/22-01/18, URBROJ: 2117-09/2-22-02, od 11.04.2022.g.) Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 5. sjednici održanoj dana 03.06.2022.g. donijelo je Odlulu o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Poduzetničke zone" Vela Luka za promjenu trasa planiranih cesta.  >opširnije...

Konferencija o uvođenju eura

U srijedu 03. kolovoza 2022.g., u studenskom domu Dubrovnik, održana je  Konferencija o uvođenju eura.
Konferecija je bila konciprana kao uvod za pripreme općina, gradova, županije i proračunskih korisnika za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Stručnjakinje  Ministarstva financija Danijela Stepić, glavna državna rizničarka Ministarstva financija te Hana Zoričić i lvana Žepić, načelnice sektora objasnile su postupak i hodogram uvođenja eura u RH. Konferenciji su  prisustvovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ Hrvoje Glavor i Nikola Karaman.

Javna rasprava o Prijedlogu II.CIDPPUO Konavle i IDUPU "Zračna luka Čilipi 1"

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana II.CIDPPUO Konavle i IDUPU "Zračna luka Čilipi 1" koja će trajati 8 dana, od 02. kolovoza 2022.g. do 10. kolovoza 2022.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat. Javno izlaganje održati će se 02. kolovoza 2022.g. u prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat, s početkom u 10:00 sati.

Odluka o izradi UPU "TL Punta Zaglav"
Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 31. Statuta Općine Smokvica (Sl.gl. Općine Smokvica 3/09,22/13,6/18 i 5/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove DNŽ (KLASA:351-01/21-01/67,URBROJ:2117/1-09/2-21-10 od 27.prosinca 2021.g.) o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene i Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja UPU "TL Punta Zaglav" na okoliš (KLASA:351-03/22-01/01,URBROJ:2138/04-02-22-18 od 24.veljače 2022.g.), Općinsko vijeće Općine Smokvica na 5.sjednici održanoj 23.svibnja 2022.g. donijelo je Odluku o izradi UPU "TL Punta Zaglav">opširnije...

Donesene IDPPUO Smokvica

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19., 98/19), članka 31. Statuta Općine Smokvica (Sl.gl. Općine Smokvica, br. 03/09., 22/13., 06/18. i 05/21.), a u skladu s odredbama Odluke o izradi IDPPUO Smokovica (Sl.gl. Općine Smokvica, br. 12/18.) nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA:350-02/20-11/34,URBROJ:531-06-01-02/06-22-8 od 13.travnja 2022.g.) Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2022 g. donijelo je Odluku o donošenju IDPPUO Smokvica.  >opširnije...

Donesen UPU "Pržine 2"

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članaka 17. i 36. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ broj 1/21) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pržine 2“ i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambeno-poslovni kompleks i pastoralni centar „Pržine“ („Neretvanski glasnik“ broj 2/20), Gradsko vijeće Grada Metkovića na VII. Sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine, donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Pržine 2".  >opširnije...

Odluka o stavljanju izvan snage DPU "Stambeno-poslovni kompleks i pastoralni centar Pržine"
Na temelju članaka 109., 113. i 198.Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članaka 17. i 36. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ broj 01/21) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pržine 2“ i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambeno-poslovni kompleks i pastoralni centar „Pržine“ („Neretvanski glasnik“ broj 02/20), Gradsko vijeće Grada Metkovića na VII. Sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine donijelo je Odluku o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambeno-poslovni kompleks i pastoralni centar Pržine“.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu V.IDPPUG Opuzen, stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu i stavljanju izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen

Grad Opuzen objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana V.IDPPUG Opuzen, stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu i stavljanju izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen koja će trajati 30 dana, od 24.lipnja 2022.g. do 23.srpnja 2022.g. Javno izlaganje održati će se 24.lipnja 2022.g. u Gradskoj vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1, s početkom u 12:30, 13:00 i 13:15 sati.

Odluka o izradi UPU "Vilinovac"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ br. 01/21) Gradsko vijeće Grada Metkovića na VII. Sjednici održanoj dana 21. lipnja 2022. godine, donijelo je Odluku o izradi UPU "Vilinovac".  >opširnije...

Odluka o izradi UPU "Desna obala"

Na temelju članka 86. i članka 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 36. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik, br. 01/21), Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj VII. Sjednici održanoj dana 21. lipnja 2022. godine donijelo je Odluku o izradi UPU "Desna obala".  >opširnije...

Odluka o izradi III. IDPPUG Metković

Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. i 98/19.) i članka 36. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ br. 01/21) Gradsko vijeće Grada Metkovića na VII. Sjednici održanoj dana 21. lipnja 2022. godine, donijelo je Odluku o izradi III.IDPPUG Metković.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Poslovne zone Dubravica i stavljanju izvan snage DPU Poslovne zone Dubravica
Grad Metković objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana UPU Poslovne zone Dubravica i stavljanju izvan snage DPU Poslovne zone Dubravica koja će trajati 30 dana, od 15.lipnja 2022.g. do 14.srpnja 2022.g. U tom razdoblju biti će omogućen javni uvid u zgradi gradske uprave Grada Metkovića, II. kat, Stjepana Radića 1 u Metkoviću, svakim radnim danom od 08:00 do 11:00 i od 13:00 do 14:00 sati. Javno izlaganje održati će se 24.lipnja 2022.g. u dvorani Galerije GKS u ulici Stjepana Radića u Metkoviću, s početkom u 10 sati.

Završna konferencija projekta WINTER MED

21.lipnja 2022.g., u Studentskom domu u Dubrovniku, u organizaciji Regionalne agencije DUNEA, održana je završna konferencija projekta WINTER MED kojemu je glavni cilj razvoj održivog i odgovornog cjelogodišnjeg turizma na mediteranskim otocima uz istodobno očuvanje i valorizaciju kulturne i prirodne baštine.Konferenciju su otvorili župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić i ravnateljica Regionalne agencije DUNEA, Melanija Milić.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu V.IDPPUG Opuzen, stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu i stavljanju izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen

Grad Opuzen objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana V.IDPPUG Opuzen, stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu i stavljanju izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen koja će trajati 7 dana, od 05.lipnja 2022.g. do 12.lipnja 2022.g. Javno izlaganje održati će se 08.lipnja 2022.g. u Gradskoj vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1, s početkom u 14 sati.

Predstavljanje Zavoda za prostorno uređenje DNŽ studentima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovao je prezentacijom u predstavljanju djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije, njenih odjela i institucija u sklopu razvoja i provedbe stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg je organizirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.  >opširnije...

Završna konferencija projekta WINTER MED na otoku Rhodes, Grčka

Na Rodosu, u hotelu Rodos Palace Resort, od 31. svibnja 2022.g., održana je Završna konferencija projekta WINTER MED (Final Project and Capitalisation Event) na kojem su sudjelovali predstavnici Regionalne agencije DUNEA i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, te predstavnica stručnog izrađivača SASK Atelier iz Zagreba.  >opširnije...

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao
doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

U petak, 03. lipnja u prostorijama "Stare skule" u Goveđarima  održana je prezentacija i javni uvid aktivnosti projekta Državne geodetske uprave u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“. Ciljevi projekta su evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima, stvaranje preduvjeta za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima te doprinošenje jačanju svijesti javnosti omogućivanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije. Sastanku su prisustvovali djelatnici zavoda Iva Knego i Nikola Karaman.

Projekt ERAS - Prezentacija  dobre prakse volonterstva u zaštiti okoliša
U prostorijama IUC-a, 01. lipnja Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai, u sklopu projekta ERAS u okviru programa Europa za građane,predstavila je  pozitivan primjer uključivanja dionika i javnostu u zaštitu okoliša. Glavni cilj ERAS projekta je dugoročno partnerstvo trinaest gradova iz trinaest različitih zemalja u cilju poboljšanja uvjeta za razvoj volonterstva u partnerskim zemljama i širom Europe. Održana je prezentacija primjera kako je u Portugalu, općina Lousada, uz suradnju akademije, vlasti i civilnog sektora potaknut razvoj volonterstva u očuvanju okoliša, međugeneracijske solidarnost i građanske znanosti. Predstavljanju inicujative nazočili su  i djelatnici Zavoda Iva Knego i Nikola Karaman.

Odluka o izradi II. IDPPUO Zažablje

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 28. Statuta Općine Zažablje (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Zažablje na 6. sjednici, održanoj 09. svibnja 2022. godine, donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zažablje.  >opširnije...

Donesen UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN 39/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl. gl. Grada Dubrovnika, br. 02/21), temeljem suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA:350-02/20-13/48 URBROJ:531-06-1-1-20-5 od 30.rujna 2020.g., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022.g., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati.  >opširnije...

Konferencija o prostornom planiranju agrosolarnih elektrana u Hrvatskoj
26. svibnja 2022.godine u Zagrebu održana je prva konferencija posvećena agrosolarnim elektranama, inovativnom pristupu korištenja energije sunca kojim se stvara sinergija poljoprivredne i energetske proizvodnje. NEOEN i IRES ekologija organizirali su konferenciju da bi prenijeli znanje i iskustva primjene agorosolara iz drugih zemalja te prikazali učinak na poljoprivredu koji, kod nekih poljoprivrednih kultura, rezultira i povećanjem prinosa. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede (MPS), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) te 20 županijskih zavoda za prostorno uređenje.  >opširnije...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. IDPPUG Opuzena i stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena, 3/13 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Opuzena na XII. sjednici održanoj 17. svibnja 2022. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. IDPPUG Opuzena i stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu.  >opširnije...

Odluka o izradi V. IDPPUG Opuzena i stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena, 3/13 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Opuzena na X. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opuzena i stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu.  >opširnije...

Odluku o izradi IDUPU "Radeljević-Liberats" te s tim u vezi IDPPUG Dubrovnika i IDGUP Grada Dubrovnika
Na temelju članaka 86.,89.,113.,198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 2/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove DNŽ KLASA:351-01/22-01/16,URBROJ:2117-09/2-22-06 od 11. travnja 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Radeljević-Liberats" te s tim u vezi IDPPUG Grada Dubrovnika i IDGUP Grada Dubrovnika.  >opširnije...

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke izradi IDPPUG Dubrovnika, IDGUP Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage dijela UPU "Radeljević-Libertas"
Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog plana uređenja Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja "Radeljević-Libertas".  >opširnije...

Odluka o izradi IDDPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje" te s tim u vezi IDPPUG Dubrovnika i IDGUP Grada Dubrovnika
Na temelju članaka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove DNŽ KLASA:351-01/22-01/38,URBROJ:2117-09/2-22-02 od 19. travnja 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje" te s tim u vezi IDPPUG Dubrovnika i IDGUP Grada Dubrovnika..  >opširnije...

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje".  >opširnije...

Tematska sjednica Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata
U organizaciji Odbora za urbanizam, 24. svibnja 2022.g. u Zagrebu, održana je tematska sjednica Odbora na kojoj su osim članova odbora sudjelovali i Danijel Meštrić, ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju MPGI-a, Bojan Linardić, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj MPGI-a, Lidija Škec, Zavod za prostorni razvoj MPGI-a, Hildegard Auf-Franić, predsjednica Savjeta za prostorni razvoj MPGI-a, Tihomir Jukić, član Savjeta za prostorni razvoj MPGI-a, Rajka Bunjevac, predsjednica HKA-a, članovi Odbora za zakonodavstvo HKA-a i predstavnici poduzeća koja rade na pilot projektima novog sustava e-planovi editor.  >opširnije...

12. Susret jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije organizirao je u Splitu, 18. do 20. svibnja 2022. godine tradicionalni 12. susret jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. Svrha ovog susreta je jačanje suradnje jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje kroz izmjenu iskustava u promišljanjima i stručnim rješenjima različite problematike s kojima se susreću u obavljanju djelatnosti prostornog uređenja, a osobito u dijelu koji je specifičan za obalni prostor.  >opširnije...

WINTER MED Partnerski sastanak u Palma de Mallorci

U španjolskom gradu Palma, 25. i 26. travnja 2022.g., održan je partnerski sastanak projekta WINTER MED na kojem su sudjelovali predstavnici Regionalne agencije DUNEA i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije. Na sastanku su projektni partneri predstavili postignute rezultate u provedbi projektnih aktivnosti te su dogovoreni daljnji koraci za komunikacijske aktivnosti te prijenos projektnih rezultata.  >opširnije...

Odluka o izradi UPU naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA:351-01/21-01/74, URBROJ:2117/1-09/2-21-02 od 17. rujna 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022.g., donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica.  >opširnije...

Znanstveno-stručni simpozij Seizmička i klimatska ugroženost dubrovačkog područja

03. i 04.svibnja. 2022.g. u Dubrovniku je otvoren znanstveno-stručni simpozij Seizmička i klimatska ugroženost dubrovačkog područja. Sam skup okupio je 50-ak stručnjaka i znanstvenika koji na dvodnevnom simpoziju prezentiraju rezultate istraživanja, smjernice i upute u slučajevima dviju najvećih ugroza za šire dubrovačko područje>opširnije...

Donesen UPU zone ugostiteljsko turističke namjena Ušće T3 u Pločama

Na temelju članka 89., stavak 3. i članaka 109. - 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20 i 6/21), Gradsko vijeće Grada Ploča, na 9. sjednici održanoj 14. ožujka 2022. godine, donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene Ušće T3 u Pločama.  >opširnije...

Donesene CIDPPUG Ploče (Ušće)

Na temelju članka 89., stavak 3. i članaka 109.-l13. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i članka 39. Statuta Grada Ploča (Sl.gl. Grada Ploča, br. 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20 i 6/21), Gradsko vijeće Grada Ploča, na 9. sjednici održanoj 14. ožujka 2022. godine, donijelo je Odluku o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploča.  >opširnije...

Donesene IV. IDPPUG Opuzen

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena, 3/13), Gradsko vijeće grada Opuzena, na IX. sjednici održanoj dana 7. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o donošenju IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opuzena.  >opširnije...

Druga radionica u sklopu projekta ADRIACLIM

Druga radionica s dionicima Interreg Italy-Croatia ADRIACLIM se održala 20.travnja 2022. u prostorijama DVD Slano u općini Dubrovačko primorje. Predstavljeni su rezultati provedenih istraživanja (istraživanje fizikalno-kemijskih čimbenika klimatskih promjena u području), vizija područja, strategija te mjere i akcije za postizanje ciljeva. Održan je rad u grupama u kojima se detaljnije raspravljalo o navedenim temama. Na kraju radionice je svaka grupa prezentirala svoje zaključke, te su odabrana područja i teme koji su najveći prioriteti na ovom području. Radionici su prisustvovali predstavnici Zavoda Nikola Karaman i Daniel Jokić.

Dani arhitekata 6.0; 07. – 09. travnja 2022.g. u Dubrovniku

Nastavljajući tradiciju Dana arhitekata kao centralnog mjesta gdje se prezentiraju i raspravljaju značajne teme za rad arhitekata u Hrvatskoj i okruženju Europskog gospodarskog prostora pa i šire, Dane arhitekata 6.0 Hrvatska komora arhitekata organizirala je u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata s nastojanjem objedinjavanja struke i tema važnih za nju.  >opširnije...

Donesene (I.) IDUPU naselja Blace

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, 4/09 i Općinski glasnik, 1/13, 1/18 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj VI. sjednici održanoj 14. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o donošenju IDUPU naselja Blace.  >opširnije...

Odluka o izradi IDPPUO TRPANJ

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Sl.gl. DNŽ br. 06/13., 14/13., 07/18., 11/19.-pročišćeni tekst, 07/20., 04/21.), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove DNŽ (KLASA:351-01/21-01/86,URBROJ:2117-09/2-22-10, od 18. sijećnja 2022.g.), Općinsko vijeće Općine Trpanj na 5. sjednici, održanoj 11.ožujka 2022.godine, donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj.  >opširnije...

Ponovljena Javna rasprava o Prijedlogu plana UPU "Pržine 2" i stavljanje izvan snage DPU "Stambeno-poslovni kompleks i Pastoralni centar Pržine"
Grad Metković objavljuje Ponovljenu Javnu raspravu o Prijedlogu plana UPU "Pržine 2" i stavljanje izvan snage DPU "Stambeno-poslovni kompleks i Pastoralni centar Pržine" koja će trajati 15 dana, od 25.ožujka 2022.g. do 08.travnja 2022.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 11:00 sati i od 13:00 do 14:00 sati u zgradi gradske uprave Grada Metkovića, II. kat, u ulici stjepana Radića 1 u Metkoviću. Javno izlaganje održati će se 06.travnja 2022.g. u dvorani Galerija GKS u ulici Stjepana Radića u Metkoviću, s početkom u 14:00 sati. 

Planiranje koridora željezničke infrastrukture u prostornim planovima na području pet županija
U šibenskom Adriatic Business Centru – ABC Šibenik, Javnoj ustanovi Razvojne agencije Šibensko-kninske županije održan je, u četvrtak 17. ožujka 2022. godine, sastanak na temu planiranja mreže pruga velikih učinkovitosti u prostornim planovima na području Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.Sastanku su prisustvovali ravnatelji Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije te predstavnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastrukture>opširnije...

Sastanak MINGOR s predstavnicima Zavoda vezano uz provedbu Zakona o tržištu električne energije
Dana 01. ožujka 2022. godine, u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, održan je on line sastanak s ravnateljima /predstavnicima Županijskih zavoda za prostorno uređenje, vezano uz provedbu Zakona o tržištu električne energije, a s obzirom da je istim određeno da se javni natječaj za dodjelu energetskog odobrenja kojega provodi Ministarstvo može provoditi za prostore koji su u prostornim planovima planirani za gradnju proizvodnih postrojenja, a o čemu će, prije pokretanja postupka odlučivanja, Ministarstvo ishoditi mišljenje od jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.  >opširnije...

Radionica Integralna zaštita i revitalizacija povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta

U sklopu projekta WINTER MED Regionalna agencija DNŽ – DUNEA, 24.veljače 2022. godine u 11:00 sati održala je on-line radionicu za donositelje odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kako bi im predstavila “Transnacionalnu cjelogodišnju turističku strategiju za destinacije na mediteranskim otocima“ i projekt WINTER MED.  >opširnije...

Terensko snimanje naselja Žrnovo na Korčuli

Dana 18. veljače 2022.g. na terenskom radu djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije: Nikola Karaman, Sanja Šaut i Daniel Jokić proveli su snimanje iz zraka naselje Žrnovo na Korčuli, kao i obilazak i fotografiranje vizura naselja. Snimanje je obavljeno u svrhu EU projekta WINTER MED.

Radionica za lokalno stanovništvo na otoku Korčuli (Korčula, Vela Luka) u sklopu projekta WINTER MED
Dana 16. veljače 2022. godine Regionalna agencija DUNEA  u sklopu projekta WINTER MED organizirala je radionice na otoku Korčuli u gradu Korčuli i mjestu Vela Luka. Svrha radionice je bila podizanje svijesti o vrijednosti očuvanih kulturno-povijesnih cjelina i očuvane povijesne i tradicijske arhitekture kao i naslijeđenih kulturnih krajolika, te potrebi kvalitetne obnove i gradnje u duhu tradicije i njihovom značaju za gospodarstvo i održivi turizam. Prisustvovali su i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ; Marina Oreb, Barbara Savin i Daniel Jokić.  >opširnije...

Radionica za lokalno stanovništvo na otoku Mljetu (Babino Polje) u sklopu projekta WINTER MED
Dana 15. veljače 2022. godine Regionalna agencija DUNEA  u sklopu projekta WINTER MED organizirala je radionicu na otoku Mljetu u Domu Kulture naselju Babino Polje. Svrha radionice je bila podizanje svijesti o vrijednosti očuvanih kulturno-povijesnih cjelina i očuvane povijesne i tradicijske arhitekture kao i naslijeđenih kulturnih krajolika, te potrebi kvalitetne obnove i gradnje u duhu tradicije i njihovom značaju za gospodarstvo i održivi turizam. Na radionicama su sudjelovale i predstavnice Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb i Barbara Savin.  >opširnije...

Prva radionica za izradu plana prilagodbe aktualnim klimatskim promjenama za pilot područje uvale Slano, u sklopu EU projekta AdriaClim
15.02.2022.g., u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Dubrovačko primorje u Slanome, održana je radionica u kojoj je dionicima predstavljen preliminarni dokument u kojem su sadržana najvažnija pitanja koja se tiču klimatskih promjena na pilot području uvale Slano u sklopu EU projekta AdriaClim. Radionici su prisustvovali predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ, Općine Dubrovačko primorje i Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Terenski rad i prikupljanje podataka u sklopu izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet

U provedenom terenskom radu 10. veljače 2022.g. djelatnici Zavoda za prostorno uređenje; Hrvoje Glavor, Nikola Karaman i Iva Knego Šoletić, snimili su fotografije visoke rezolucije izgradnje građevinskih područja u Nacionalnom parku Mljet u svrhu izrade Prostornog plana.  >opširnije...

Donesene Ograničene IDPPUG Ploče
Na temelju odredbe članka 198. Zakona o prostorom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 39. Statuta Grada Ploča (Sl. gl. Grada Ploča, br. 14/9, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20 i 6/21), a u skladu s odredbama Odluke o izradi ograničenih IDPPUG Ploče (Sl.Gl. Grada Ploča 2/18, 1/20), nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva prostoroga uređenja, graditeljstva i državne imovine (Klasa:350-02/21-11/29, Urbroj: 531-06-01-02/05-21-6 od 23.prosinca 2021.g.), Gradsko vijeće Grada Ploča na svojoj 7.sjednici održanoj dana 30.prosinca 2021.g donosi Odluku o donošenju ograničenih IDPPUG Ploče.  >opširnije...

Izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet za razdbolje od 2014. do 2021. godine

Na temelju članka 39. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 37. stavak 1. točka 23. Statuta Općine Mljet (Sl.gl. Općine Mljet, br. 02/21. i 05/21.-isp), Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj 8. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine donijelo je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Mljet za razdoblje od 2014. do 2021. godine>opširnije...

Radionica za izradu Plana upravljanja za zaštićena područja
i područja ekološke mreže Konavle (PU 6109)


27.01.2022.g., u Domu kulture Čilipi održana je treća radionica za dionike s ciljem izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Općine Konavle (PU 6109). Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Općine Konavle, Hrvatskih šuma, Hrvatskog biospeleološkog društva, dionici prostora, stručnjaci angažirani za vođenje i facilitaciju radionice Udruge Sunce te predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Radionica za izradu Plana upravljanja Pelješac (PU 6147) i Plana upravljanja Srednjedalmatinski otoci i Pelješac (PU 7014)
19. siječnja 2022. godine, u Zadružnom domu Janjina održana je radionica za izradudvaju planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: Plan upravljanja Pelješac (PU 6147) i Plana upravljanja Srednjedalmatinski otoci i Pelješac (PU 7014). Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva poljoprivrede, Općine Janjina, Općine Trpanj, DVD-a Janjina, Hrvatskog lovačkog saveza, udruge Mala sirena, lokalne zajednice, vanjski stručnjaci angažirani za vođenje i facilitaciju radionice te djelatnik Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Javni uvid u Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje Javni uvid u Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve koji će trajati od 29. prosinca 2021.g. do 28. siječnja 2022.g. U tom razdoblju, javni uvid može se obaviti svakog radnog dana od 08:00 do 12:00 sati u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ - Izdvojeni ured Opuzen, Zrinsko Frankopanska 1, 20355 Opuzen (1.kat.). Javno izlaganje održati će se dana 13. siječnja 2022.g. u Gradskom kulturnom središtu Metković, Ulica Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s početkom u 11:00 sati.

Javna rasprava o prijedlogu UPU GZ Žukovac

Općina Mljet objavljuje  Javnu raspravu o prijedlogu UPU GZ Žukovac u trajanju od 30 dana, od 10. siječnja do 09. veljače 2022. godine. Javno izlaganje održat će se 19. siječnja s početkom u 13:00 sati u prostorijama Doma kulture Zabrežje u Babinom Polju, uz predočenje Covid potvrde. Javni uvid u prijedlog Plana moguć je u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, Zabrežje 2, 20255 Babino Polje svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati, na mrežnoj stranici Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr) te u Informacijskom Sustavu Prostornog Uređenje.

Javna rasprava o Prijedlogu plana IDPPUO Orebić

Općina Orebić objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDPPUO Orebić koja će trajati 30 dana, od 21.prosinca 2021.g. do 19.siječnja 2022.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24, Orebić. Javno izlaganje održati će se 18.siječnja 2022.g. u prostorijama Općine Orebić, velika dvorana, Obala pomoraca 24, Orebić, s početkom u 10:00 sati, uz predočenje Covid potvrde.

Javna rasprava o Prijedlogu plana IDPPUO Ston

Općina Ston objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDPPUO Ston koja će trajati 30 dana, od 13.prosinca 2021.g. do 12.siječnja 2022.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston. Javno izlaganje održati će se 10.siječnja 2022.g. u prostorijama Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston, s početkom u 10:00 sati, uz obavezno predočenje Covid potvrde.