Search


ODRŽANO PREDAVANJE TE STRUČNO VODSTVO STUDENTIMA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA ZAGREB TIJEKOM TERENSKOG POSJETA DUBROVNIKU

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije je prema pozivu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu održao predavanje studentima na temu Prostornog planiranja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji s posebnim naglaskom na zaštitu kulturne baštine te razvoj prometne infrastrukture na području županije. Predavanje je održano 11. listopada 2022.g. putem video-veze povodom organiziranja i provedbe dijela nastave na Diplomskom studiju arhitekture i urbanizma tijekom akademske godine 2022./2023. u okviru kolegija „Urbanistička radionica 1: Planiranje naselja“  na temu istraživanja prostornih i urbanističkih potencijala dubrovačkog područja.

Studentima se objasnio sustav prostornog te strateškog planiranja na državnoj, regionalnoj te lokalnoj razini s posebnim fokusom na proces izrade Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Kao posebna tema studentima se prezentirao postojeći i planirani sustav prometne infrastrukture kao tema od posebnog interesa za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Osim navedenog, studentima su se prezentirale i ostale djelatnosti koje Zavod obavlja s naglaskom na izrađene studije putem europskih projekata; Baština-pokretač razvoja, CO-Evolve, Supreme te WinterMed. 

Osim predavanja koje je održano studentima, tijekom njihova terenskog obilaska 22. listopada 2022.g., djelatnica Zavoda Iva Knego Šoletić je sudjelovala u obilasku područja Dubrovnika kao dio stručnog vodstva kojeg su činili nastavnici Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Zlatko Karač, doc. dr. sc. Alen Žunić, Kristina Perkov i Ana Sopina, Božo Benić, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika te Lukša Radić, predstavnik Društva arhitekata Dubrovnik. Obilazak je uključio posjet lokalitetima plato Srđa, Pobrežje, Osojnik, Komolac i Rijeka dubrovačka te kasnije gruški zaljev, Luka Dubrovnik te kompleks nekadašnjeg TUP-a.

Tema istraživanja prostornih i urbanističkih potencijala dubrovačkog područja u sklopu urbanističke radionice pokrenuta je suradnjom Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu te Grada Dubrovnika. Rezultati studentskog rada, njihove ideje i vizije širenja i razvoja grada Dubrovnika biti će prezentirane na javnoj izložbi i prezentaciji u organizaciji fakulteta i grada Dubrovnika.
< natrag...