Search


Održana konferencija "Krajobraz i zdravlje"

Povodom obilježavanja 6. međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe, 28. listopada 2022. godine u organizaciji Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održana je konferencija pod nazivom „Krajobraz i zdravlje“.

27. listopada 2022.g., za ravnatelje županijskih zavoda i predavače konferencije organiziran je terenski obilazak Parka prirode Medvednica (autobusom i žičarom) te posjet Medvedgradu.

Ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj Bojan Linardić uvodnim izlaganjem dao je pregled šireg konteksta teme. Predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac naglasila je da prostor koji stvaramo ostavlja neizbrisiv trag u prostoru te poziva na bolju suradnju, posebno između kreatora politika, javnih vlasti i struke: “Mi arhitekti znamo kako svoja stručna znanja, u kreativnom procesu oblikovanja prostora, pretvoriti u vječne krajobraze koji će izdržati test vremena”. Video vezom se obratio predsjednik Konvencije o europskim krajobrazima Gilles Rudaz naglašavajući da jedna od najvažnijih značajki Konvencije jest razmatranje utjecaja svakodnevnog krajobraza na sveukupno stanovništvo, pri čemu u dobrobiti krajobraza za zdravlje uživa cijelo društvo.

U tematskom bloku ZDRAVI GRAD poseban doprinos dale su stručnjakinje s Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, dok je vodeći URBACT stručnjak na primjeru projekta provedenog u jednoj od mreža URBACT-a prikazao utjecaj urbanog okoliša na fizičko i mentalno zdravlje ljudi. Prikazani su brojni primjeri dobre prakse, a Ina Šuklje-Erjavec s Urbanističkog instituta Republike Slovenije prezentirala je program pripremljen u suradnju sa slovenskim Ministarstvom zdravstva te publikaciju “Van za zdravlje - vodič za planiranje zelenih površina za promicanje tjelesnih aktivnosti i zdravog načina života” koji predstavlja priručnik za planiranje i uređenje zelenih površina, izrađen kao pomoć gradskim vlastima i planerima u planiranju i upravljanju njihovim prostorom.

Predavanjima u bloku ZELENI GRAD na primjerima Zagreba (europski projekt ProGIreg) i Osijeka prikazani su primjeri dobre prakse, kojima se jednostavnim ili zahtjevnijim intervencijama mogu učiniti značajna poboljšanja. Martina Vidaković iz Zavoda za prostorni razvoj iznijela je kratki pregled trenutnih aktivnosti MPGI-a u provedbi zelenih politika (Krajobrazna osnova RH, arhitektonske politike nove generacije, Programi razvoja zelene infrastrukture u gradovima i kružnog gospodarenja zgradama i prostorom, za razdoblje do 2030. godine, sudjelovanje u radu Vijeća platforme za NEB i dr.).

U trećem tematskom bloku INSPIRIRANI PRIRODOM kroz predavanja je pokazano da je za ljude jednako važan i boravak u prirodi izvan naselja. Na primjeru Međimurja pokazani su primjeri kako se biciklistička i pješačka infrastruktura, dijelom u zaštićenom području prirode, može koristiti za dnevnu komunikaciju, koristeći je i u funkciji lokalne proizvodnje hrane te enološke ponude, lječilišnog i eko-turizma. Kroz iskustva pokretača rekreativnih aktivnosti i aktivnih sportaša i rekreativaca doznali smo što su minimalni prostorni zahtjevi nužni za uspostavu sustava rekreacije u gradovima, ali i kako potaknuti ljude na aktivan boravak u prirodi te koji su minimalni infrastrukturni uvjeti ili informacijska podrška koji taj boravak čine dovoljno sigurnim te time i privlačnijim.

Zanimljiva i inspirativna predavanja, posebno stručnjaka koji rijetko sudjeluju na skupovima koje organiziramo, zadržala su pažnju sudionika do kasnih poslijepodnevnih sati. Ravnatelj Linardić je nakon kratke rekapitulacije svih izlaganja zaključio konstatacijom da je i ovaj skup pokazao da je suradnja među stručnjacima s različitih područja neophodna, a da nove informacije i stručna znanja trebamo koristiti u svakodnevnom radu.

Konferenciji su prisustvovali i djelatnici Zavoda: ravnateljica Marina Oreb, Barbara Savin, Sanja Šaut, Iva Knego Šoletić, Daniel Jokić i Nikola Karaman.


< natrag...