ADRESAR

.ŽUPANIJA/GRAD/OPĆINADUŽNOSNICIPOŠTANSKI BROJADRESATELEFONTELEFAKSKONTAKTI..
 

DNŽ
Župan
Zamjenik Župana
Predsjednica skupštine DNŽ


Nikola Dobroslavić
Joško Cebalo
Terezina Orlić

20 000

Dubrovnik
Gundulićeva poljana 1

020/351-400

020/321-059

www.dnz.hr
zupan@dnz.hr

Službeni glasnik DNŽ

 
 

DUBROVNIK
Gradonačelnik
Predsjednik vijeća


Mato Franković
Marko Potrebica

20 000

Dubrovnik
Pred Dvorom 1

020/351-800

020/321-528

www.dubrovnik.hr
grad@dubrovnik.hr
Službeni glasnik Grada Dubrovnika

 
 

KORČULA
Gradonačelnica
Predsjednica vijeća


Nika Silić Maroević
Marija Šegedin

20 260

Korčula
Trg Antuna i Stjepana Radića 1

020/711-184
020/711-143

020/711-706

www.korcula.hr
info@korcula.hr
Službeni glasnik Grada Korčule

 
 

METKOVIĆ
Gradonačelnik
Predsjednik vijeća


Dalibor Milan
Hrvoje Bebić

20 350

Metković
Stjepana Radića 1

020/681-395

020/681-020

www.grad-metkovic.hr
grad@metkovic.hr
Neretvanski glasnik

 
 

PLOČE
Gradonačelnik
Predsjednik vijeća


Mišo Krstičević
Aleksandar Ostojić

20 340

Ploče
Trg kralja Tomislava 23

020/679-501

-

www.ploce.hr
ured.gradonacelnika@ploce.hr
Službeni glasnik Grada Ploča

 
 

OPUZEN
Gradonačelnik
Predsjednik vijeća


Ivan Mataga
Jure Stanić

20 355

Opuzen
Trg kralja Tomislava 1

020/671-139

020/672-059

www.opuzen.hr
opuzen@opuzen.hr
Službeni glasnik Grada Opuzena

 
 

BLATO
Načelnik
Predsjednik vijeća


Ante Šeparović
Želimir Bosnić

20 271

Blato
Trg Franje Tuđmana 4

020/851-141
020/851-041

020/851-241

www.blato.hr
opcina@blato.hr
Službeni glasnik Općine Blato

 
 

DUROVAČKO PRIMORJE
Načelnik
Predsjednik vijeća


Nikola Knežić
Vlaho Mozara

20 232

Slano
Trg Ruđera Boškovića 1

020/871-197

020/871-558

www.dubrovackoprimorje.hr
opcina@dubrovackoprimorje.hr
Službeni glasnik DNŽ

 
 

JANJINA
Načelnik
Predsjednik vijeća


Vlatko Mratović
Milivoj Herceg

20 246

Janjina
Janjina 111

020/741-369

020/741-005

www.janjina.hr
info@janjina.hr
Službeni glasnik DNŽ

 
 

KONAVLE
Načelnik
Predsjednik vijeća


Božo Lasić
Ivo Simović

20 210

Cavtat
Trumbićev put 7

020/478-401

-

www.opcinakonavle.hr
info@opcinakonavle.hr
Službeni glasnik Općine Konavle

 
 

KULA NORINSKA
Načelnik
Predsjednik vijeća


Nikola Krstičević
Nikola Batinović

20 341

Kula Norinska
Rujnička 1

020/693-527

020/693-349

www.kulanorinska.hr
kula.norinska@du.t-com.hr

Službeni glasnik DNŽ

 
 

LASTOVO
Načelnica
Predsjednik vijeća


Anita Jančić Lešić
Dino Katić

20290

Lastovo
Dolac 3

020/801-023

020/801-077

www.lastovo.hr
pisarnica@lastovo.hr

Službeni glasnik Općine Lastovo

 
 

LUMBARDA
Načelnica
Predsjednica vijeća

 
Marija Klisura-Baglija
Fani Kršinić

20 263

Lumbarda
Lumbarda 493

020/712-042

020/712-015

www.lumbarda.hr
opcina.lumbarda1@du.t-com.hr

Službeni glasnik Općine Lumbarda

 
 

MLJET
Načelnik
Predsjednik vijeća


Đivo Market
Pero Bašica

20225

Babino polje
Zabrežje 2

020/745-255

020/745-390

www.opcinamljet.com.hr
opcina@opcinamljet.hr

Službeni glasnik Općine Mljet

 
 

OREBIĆ
Načelnik
Predsjednik vijeća


Tomislav Ančić
Mario Vekić

20250

Orebić
Obala pomoraca 24

020/713-678

020/713-440

www.orebic.hr
opcina.orebic@gmail.com
Službeni glasnik Općine Orebić

 
 

POJEZERJE
Načelnik
Predsjednica vijeća


Borislav Dominiković
Zrinka Antunović Čotić

20342

Otrić Seoci
Otrić Seoci 154/2

020/695-560

-

www.pojezerje.hr
opcina.pojezerje@du.t-com.hr

Službeni glasnik DNŽ

 
 

SLIVNO
Načelnik
Predsjednik vijeća


Smiljan Mustapić
Draženko Čović

20355

Opuzen
Podgradina 41

020/671-295

020/672-170

www.opcina-slivno.hr
info@opcina-slivno.hr
Općinski glasnik Općine Slivno

 
 

SMOKVICA
Načelnik
Predsjednica vijeća


Kuzma Tomašić
Jakica Tomašić

20272

Smokvica
Smokvica 80

020/831-105

020/831-033

www.smokvica.hr
opcina.smokvica@du.t-com.hr

Službeni glasnik Općine Smokvica

 
 

STON
Načelnik
Predsjednik vijeća


Vedran Antunica
Zvonimir Stepić

20230

Ston
Kralja Tomislava 1

020/754-009

-

www.opcinaston.hr
opcina.ston1@du.t-com.hr

Službeni glasnik Općine Ston

 
 

TRPANJ
Načelnik
Predsjednik vijeća


Jakša Franković
Ivan Veić

20240

Trpanj
Kralja Tomislava 41

020/743-448

020/743-936

www.trpanj.hr
opcina.trpanj@du.t-com.hr
Službeni glasnik DNŽ

 
 

VELA LUKA
Načelnica
Predsjednik vijeća


Katarina Gugić
Zoran Manestar

20270

Vela Luka
Obala 3 br. 19

020/295-900

-

www.velaluka.hr
opcina@velaluka.hr
Službeni glasnik Općine Vela Luka

 
 

ZAŽABLJE
Načelnica
Predsjednik vijeća


Maja Vrnoga
Nikola Galov

20353

Mlinište
Mlinište 24

020/696-651

020/696-651

www,opcina-zazablje.hr
opcina.zazablje@du.t-com.hr

Službeni glasnik DNŽ

 
 

ŽUPA DUBROVAČKA
Načelnik
Predsjednik vijeća


Silvio Nardelli
Lovorko Klešković

20207

Mlini
Vukovarska 48

020/487-470

020/486-216

www.zupa-dubrovacka.hr
opcina@zupa-dubrovacka.hr
Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka

 

   Login