You are here >   IV.IDPPDNŽ > IDPPDNŽ_SPUO_2_sastanak

 

 

10.01.2017. Druga sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U utorak, 10. siječnja 2017. godine, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije - palače Ranjina, održana je druga sjednica povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.Sjednici su prisustvovali:  Nikolina Kraljević -
UOPUGDNŽ, Branka Martinović - Vuković - UOPUGDNŽ (član - predsjedavajuća), Dijana Tomašević Rakić - UOPUGDNŽ (član), Miho Baće - UOKPPVDNŽ (član), Nebojša Stojčić - UNIDU (član), Marta Perkić - KOD (član), Nikša Konjevod - ŽUCDNŽ (član), Mario Odak - UORRPDNŽ (član) te Ivo Đuračić (tajnik), kao i Ivana Šarić i Konrad Kiš - Dvokut ECRO - ovlaštenik za izradu Strateške studije te izrađivači Plana: Marina Oreb, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Stjepko Kovačić - ZZPUDNŽ, Barbara Savin - ZZPUDNŽ i Nikola Karaman - ZZPUDNŽ.
Utvrđeno je da su članovi povjerenstva nazočni u natpolovičnom sastavu te da povjerenstvo ima potreban kvorum.

Ivana Šarić, ispred tvrtke Dvokut ECRO - ovlaštenika izrade Strateške studije izložila je Izmjene i dopune Strateške studije.

Na kraju, povjerenstvo je zaključilo da je studija stručno utemeljena i cjelovita te je usvojeno mišljenje, a članovi povjerenstva se još mogu očitovati do petka 13. siječnja 2017. g. do 10:00 sati.

< natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login