You are here >   PP NP Mljet

 

Prostorni plan Nacionalnog parka Mljet

Na temelju članka 86. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi Odluku o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet.

 

Sastanak za potrebe izrade PP NP Mljet u Zagrebu

Dana 24. siječnja 2020. održan je sastanak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u svezi izrade Prirodoslovne podloge za Nacionalni park Mljet, a za potrebe izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet. Sastanku su prisustvovali uz predstavnike Zavoda za prostorni razvoj i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije predstavnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Mljet.  >opširnije...

 

Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet

Na temelju članka 86. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) ministar graditeljstva i prostornog uređenja donio je Odluku o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet.  >opširnije...

   Login