.OBUHVATVRSTANAZIV PLANASTRUČNI IZRAĐIVAČSL. GLASILOGODINAPDF
 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

PPDNŽ

Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Sl.gl. DNŽ, br. 6/03., 3/05.-uskl., 3/06.*, 7/10., 4/12.-isp., 9/13., 2/15.-uskl., 7/16., 2/19., 6/19.-pročišćeni tekst, 03/20. i 12/20.-pročišćeni tekst; *-Presuda Visokog upravnog suda RH Br:Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., "Narodne novine", br. 10/15. od 28.1.2015.

2020.

 

DUBROVNIK

PP

PP (bivše) Općine Dubrovnik (izvan snage)

Zavod za prostorno planiranje i urbanizam zajednice općina, Osijek

Sl.gl. Općine Dubrovnik, br. 12/86., 10/87., 03/89., 13/89. i 08/91.

1986. (izvan snage)

 

 

DUBROVNIK

PPUG

PPUG DUBROVNIKA

Urbos d.o.o. Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 07/05.

2005.

 

DUBROVNIK

PPUG

(I.) IDPPUG DUBROVNIKA

Urbos d.o.o. Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 06/07., 10/07.- isp.

2007.

 

DUBROVNIK

PPUG

(II.) IDPPUG Dubrovnika

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik, Odjel za urbanizam

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 03/14., 09/14.-pročišćeni tekst

2014.

 

DUBROVNIK

PPUG

DPPUG Dubrovnika radi usklađenja sa ZPU

IGH Urbanizam d.o.o.

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 19/15., 18/16.-pročišćeni tekst

2015.

 

DUBROVNIK

PPUG

(III.) IDPPUG DUBROVNIKA - Solitudo

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 25/18.

2018.

 

DUBROVNIK

PPUG

(IV.) IV. IDPPUG DUBROVNIKA - Shell

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 13/19.

2019.

 

DUBROVNIK

PPUG

PPUG DUBROVNIK - Pročišćeni tekst i grafika

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 07/20.-pročišćeni tekst

2020.

 

 

DUBROVNIK

PPUG

(V.) IDPPUG DUBROVNIKA

Urbos d.o.o., Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/21. i 05/21.-isp.

2021.

 

DUBROVNIK

PPUG

PPUG DUBROVNIK - Pročišćeni tekst i grafika

Urbos d.o.o., Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 07/21.-pročišćeni tekst

2021.

 

DUBROVNIK

PPUG

(VI.) IDPPUG DUBROVNIKA

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 05/21.

-

 
 

DUBROVNIK

PPUG

(VII.) IDPPUG DUBROVNIKA - "Babin kuk"

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 16/21.

-

 
 

DUBROVNIK

PPUG

(VIII.) IDPPUG DUBROVNIKA - "Radeljević-Libertas"

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 16/21., 06/22.-Odluka o stavljanju izvan snage, 06/22.

-

 
 

DUBROVNIK

PPUG

(IX.) IDPPUG DUBROVNIKA - "Športsko-rekreacijski park Gospino polje"

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 06/22.

PP

 
 

DUBROVNIK

PPUG

(X.) IDPPUG DUBROVNIKA - "Gruški akvatorij"

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 10/22.

-

 
 

DUBROVNIK

GUP

GUP DUBROVNIKA

Urbos d.o.o. Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 10/05.

2005.

 

DUBROVNIK

GUP

(I.) IDGUP DUBROVNIKA

Urbos d.o.o. Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 10/07.

2007.

 

DUBROVNIK

GUP

(II.) IDGUP DUBROVNIKA - ciljane

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik, Odjel za urbanizam

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 08/12.

2012.

 

DUBROVNIK

GUP

(III.) IDGUP DUBROVNIKA

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik, Odjel za urbanizam

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 03/14.09/14.-pročišćeni tekst i 04/16.-Odluka o obustavi članka

 

2014.

 

DUBROVNIK

GUP

DGUP Dubrovnika radi usklađenja sa ZPU - nije izrađen

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 08/15.

-

 
 

DUBROVNIK

GUP

IDGUP DUBROVNIKA - Belvedere

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 11/16.

-

 
 

DUBROVNIK

GUP

(IV.) IDGUP DUBROVNIKA - Solitudo

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 25/18.

2018.

 

DUBROVNIK

GUP

(V.) IV.IDGUP DUBROVNIKA - Shell

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 13/19.

2019.

 

DUBROVNIK

GUP

GUP DUBROVNIK - Pročišćeni tekst i grafika

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 08/20.-pročišćeni tekst

2020.

 

DUBROVNIK

GUP

(VI.) IDGUP DUBROVNIKA

Urbos d.o.o., Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika. br. 05/21.

2021.

 

DUBROVNIK

GUP

GUP DUBROVNIK - Pročišćeni tekst i grafika

Urbos d.o.o., Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 08/21.-pročišćeni tekst

2021.

 

DUBROVNIK

GUP

(VII.) IDGUP DUBROVNIKA

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 05/21.

-

 
 

DUBROVNIK

GUP

(VIII.) IDGUP DUBROVNIKA - "Babin kuk"

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 16/21.

-

 
 

DUBROVNIK

GUP

(IX.) IDGUP DUBROVNIKA - "Radeljević-Libertas"

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 16/21., 06/22.-Odluka o stavljanju izvan snage, 06/22.

-

 
 

DUBROVNIK

GUP

(X.) IDGUP DUBROVNIKA - "Športsko-rekreacijski park Gospino polje"

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 06/22.

PP

 
 

DUBROVNIK

GUP

(XI.) IDGUP DUBROVNIKA - "Gruški akvatorij"

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 10/22.

-

 
 

DUBROVNIK

UPU

UPU Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca

Atrium d.o.o. Dubrovnik

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 09/06.

2006.

 

DUBROVNIK

UPU

IDUPU Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 16/20.

2020.

 

DUBROVNIK

UPU

UPU Turističke zone Orašac Vrtovi sunca - Pročišćeni tekst i grafika

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 07/21.-pročišćeni tekst

2021.

 

DUBROVNIK

UPU

UPU Babin kuk

Urbanistički institut Hrvatske d.d., Zagreb

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/09.

2009.

 

DUBROVNIK

UPU

IDUPU "Babin Kuk"

TLO studio d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 13/14.

2014.

 

DUBROVNIK

UPU

(II.) IDUPU "Babin kuk"

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 16/21.

-

 
 

DUBROVNIK

UPU

UPU Naselja Šipanska luka

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 11/10., 08/12.-isp.

2010.


 

DUBROVNIK

UPU

UPU Radeljević-Libertas

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik, Odjel za urbanizam

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 03/11.

2011.


 

DUBROVNIK

UPU

IDUPU Radeljević-Libertas

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 16/21., 06/22.-Odluka o stavljanju izvan snage, 06/22.

-

 
 

DUBROVNIK

UPU

UPU Gruški akvatorij

Urbos d.o.o. Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 07/11.

2011.


 

DUBROVNIK

UPU

IDUPU Gruški akvatorij

Urbos d.o.o., Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 05/21., 22/21.-dopuna

2021.

 

DUBROVNIK

UPU

UPU GRUŠKI AKVATORIJ - Pročišćeni tekst i grafika

Urbos d.o.o., Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 17/21.-pročišćeni tekst

2021.

 

DUBROVNIK

UPU

IDUPU Gruški akvatorij

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 10/22.

-

 
 

DUBROVNIK

UPU

UPU Športsko-rekreacijski centar s golf igralištem i turističkim naseljem Bosanka sjever i Bosanka jug

URBOS d.o.o., Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 09/13.

2013.


 

DUBROVNIK

UPU

UPU Naselja Lopud

Urbanistički institut Hrvatske d.d., Zagreb

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 14/16.

2016.

 

DUBROVNIK

UPU

UPU "Trsteno - Veliki Stol"

IGH urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 07/16.

2016.

 

DUBROVNIK

UPU

UPU TZ T1 i T2 unutar naselja Donje čelo na Koločepu

Unifika d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 10/16.

2016.

 

DUBROVNIK

UPU

UPU "Kamp Orašac - Konjevac"

TRAMES d.o.o. Dubrovnik

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 11/15.

-

 
 

DUBROVNIK

UPU

UPU Koločep

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 11/19.

-

 
 

DUBROVNIK

UPU

UPU naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 03/22.

-

 
 

DUBROVNIK

UPU

UPU "Suđurađ - turistička zona Za Orsanom"

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 05/18.

2018.

 

DUBROVNIK

UPU

UPU naselja Suđurađ

IGH Urbanizam Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 23/18.

PP

 
 

DUBROVNIK

UPU

UPU Sv. Jakov

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/16. i 23/18.

-

-

 

DUBROVNIK

UPU

UPU stambenoga naselja za branitelje na Nuncijati

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 06/22.

2022.

 

DUBROVNIK

UPU

UPU Komolac

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 16/21.

2021.

 

DUBROVNIK

UPU

UPU "Tehničko-tehnološki blok Osojnik"

URBOS d.o.o., Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 17/18.

2018.

 

DUBROVNIK

UPU

UPU "Jakljan"

URBOS d.o.o., Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 16/21.

2021.

 

DUBROVNIK

UPU

UPU "Orašac 2"

-

Sl.gl Grada Dubrovnika, br. 17/22.

-

 
 

DUBROVNIK

DPU

DPU Športsko-rekreacijski park Gospino polje

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/08.

2008.

 

DUBROVNIK

DPU

IDDPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 01/16., 22/21., 06/22.-Odluka o stavljanju izvan snage, 06/22.

PP

 
 

DUBROVNIK

DPU

DPU Stambeno naselje Solitudo

Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/08.

2008.

 

DUBROVNIK

DPU

IDDPU stambenog naselja Solitudo

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 25/18. i 07/20.-pročišćeni tekst

2018.

 

DUBROVNIK

DPU

DPU Gorica sjever

Sinteza d.o.o. Zadar

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/10.

2010.

 

DUBROVNIK

DPU

DPU Tamarić

Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. Split

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 11/10.

2010.


 

DUBROVNIK

DPU

DPU Tamarić 2.23

TRAMES d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 09/10.

NP

 
 

DUBROVNIK

DPU

DPU Belvedere

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 05/13.

2013.

 

DUBROVNIK

DPU

DPU Put od Bosanke

Ivanišin. Kabashi. Arhitekti d.o.o. Zagreb

Nije objavljena odluka o izradi

 -


 

DUBROVNIK

ISP

Izvješće o stanju u prostoru Grada Dubrovnika 2003. - 2005.

-

Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 11/05. i 03/07.-dopuna

2005.

 

DUBROVNIK

ISP

Izvješće o stanju u prostoru Grada Dubrovnika 2005. - 2009.

-

Sl.gl.Grada Dubrovnika, br. 04/10.

2010.

 

DUBROVNIK

ISP

Izvješće o stanju u prostoru Grada Dubrovnika 2014. - 2018.

URBOS, d.o.o. Split

Sl.gl.Grada Dubrovnika, br. 10/20.

2020.

 

KORČULA

PPO

PPO (bivše) Općine Korčula (izvan snage)

 

Sl.gl. Općine Korčula, br. 06/88. i 05/91. 

  
 

KORČULA

PPUG

PPUG KORČULE

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Grada Korčule, br. 02/03.

2003.

 

KORČULA

PPUG

Usklađenje PPUG KORČULE

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Grada Korčule, br. 03/08.

2008.


 

KORČULA

PPUG

IDPPUG KORČULE

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Grada Korčule, br. 03/11.

2011.


 

KORČULA

PPUG

DPPUG Korčule

Grgurević i partneri d.o.o.

Sl.gl. Grada Korčule, br. 10/15.

2015.

 

KORČULA

PPUG

II. IDPPUG KORČULE

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Grada Korčule, br. 09/16.

2016.

 

KORČULA

PPUG

III. IDPPUG KORČULE

-

Sl.gl. Grada Korčule, br. 08/20.

PP

 
 

KORČULA

GUP

GUP KORČULA

Urbanistički zavod Dalmacije, Split

Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89.

1989.

 

KORČULA

GUP

IDGUP KORČULA

Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/96.

1996.

 

KORČULA

GUP

IDGUP KORČULA 2000

Arhitekt d.o.o., Split

Sl.gl. DNŽ, br. 04/03.

2003.

 

KORČULA

GUP

GUP Korčula - Usklađenje ZOP

 -

Sl.gl. Grada Korčule, br. x/06

2006.

 
 

KORČULA

UPU

UPU "GZ Dominče"

Grgurević i partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Korčule, br. 01/13.

2013.

 

KORČULA

UPU

UPU "GZ Lokva"

Grgurević i partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Korčule, br. 06/18.

2018.

 

KORČULA

UPU

IDUPU GZ "Lokva"

Grgurević i partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Korčule, br. 14/20. i 15/20.-isp

2020.

 

KORČULA

UPU

UPU "Zagradac"

Grgurević i partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Korčule, br. 08/14.

2014.

 

KORČULA

UPU

UPU "Pupnat 2"

Grgurević i partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Korčule, br. 08/14.

2014.

 

KORČULA

UPU

UPU "Poslovna lokacija uvala Luka"

Grgurević i partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Korčule, br. 06/16.

2016.

 

KORČULA

UPU

UPU "Polačišta"

GISplan d.o.o., Split

Sl.gl. Grada Korčule, br. 01/19.

2019.

 

KORČULA

UPU

UPU "Tri žala 1"

Grgurević i partneri d.o.o.

Sl.gl. Grada Korčule, br. 02/20.

2020.

 

KORČULA

UPU

UPU "Ekonomija"

Studio A d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Korčule, br. 02/20.

2020.

 

KORČULA

PUP

PUP KORČULA

Urbanistički zavod Dalmacije, Split

Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/89.

1989.

 

KORČULA

PUP

IDPUP KORČULA

-

Sl.gl. Općine Korčula, br. 05/91.

1991.

 

KORČULA

PUP

IDPUP KORČULA

Urbanistički zavod Dalmacije, Split

Sl.gl. Općine Korčula, br. 01/96.

1996.

 

KORČULA

PUP

IDPUP Korčula 2000

Arhitekt d.o.o. Split

Sl.gl. DNŽ, br. 04/03., 07/03.-isp.

2003.

 

KORČULA

ISP

Izvješće o stanju u prostoru Grada Korčule 2015.-2018.

Grgurević i partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Korčule, br. 03/20.

2020.

 

PLOČE

PPUG

PPUG PLOČA

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Grada Ploče, br. 07/07., 02/08.-isp., 04/11.-isp.

2007.

 

PLOČE

PPUG

(I.) IDPPUG Ploče - ciljane

Zavod za prostorno uređenje DNŽ, Dubrovnik

Sl.gl. Grada Ploče, br. 07/12., 07/15.-isp. 

2012.

 

PLOČE

PPUG

(II). IDPPUG Ploče

Zavod za prostorno uređenje DNŽ, Dubrovnik

Sl.gl. Grada Ploče, br. 03/17., 01/18.-isp.

2017.

 

PLOČE

PPUG

(III.) II. IDPPUG Ploče -ciljane (Sidrište)

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Grada Ploče, br. 06/21.

2021.

 

PLOČE

PPUG

(IV.) IDPPUG Ploče (ograničene)

Grgurević & partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Ploče, br. 12/21.

2022.

 

PLOČE

PPUG

(V.) IDPPUG Ploče -ciljane (Ušće)

Urbanizam Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Grada Ploče, br. 04/22.

2022.

 

PLOČE

PPUG

PPUG PLOČE - pročišćeni tekst i grafika

Grgurević i partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Ploče, br. 10/22.

2022.

 

PLOČE

UPU

UPU Ploče

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Nije objavljena odluka o izradi

NP


 

PLOČE

UPU

UPU Luke Ploče l1

Jurcon projekt d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Ploče, br. 07/19.

2019.

 

PLOČE

UPU

UPU Industrijsko-poslovne zone Vranjak 3 u Pločama

Urbanizam Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Grada Ploče, br. 07/19.

2019.

 

PLOČE

UPU

UPU Industrijsko-poslovne zone Vranjak 2 (IK) u Pločama

-

Sl.gl. Grada Ploče, br. 10/18.

-

 
 

PLOČE

UPU

UPU zona ugostiteljsko turističke namjene Ušće T3 u Pločama

Urbanizam Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Grada Ploče, br. 04/22.

2022.

 

PLOČE

ISP

Izviješće o stanju u prostoru grada Ploča 2015. - 2019.

IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Grada Ploča, broj 6/20.

2020.

 

METKOVIĆ

PPO

PPO (bivše) Općine Metković (izvan snage)

-

Neretvanski glasnik, br. 12/82., 05/89., 01/02.; Sl.gl.DNŽ, br. 08/99.

-

 
 

METKOVIĆ

PPUG

PPUG METKOVIĆA

Urbos d.o.o. Split

Neretvanski glasnik, br. 06/04., 01/10.-isp.

2004.

 

METKOVIĆ

PPUG

IDPPUG METKOVIĆA

IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Neretvanski glasnik, br. 01/15., 07/15.-isp.

2015.

 

METKOVIĆ

PPUG

II. IDPPUG Metković

APE d.o.o., Zagreb

Neretvanski glasnik, br. 02/20., 01/21.-isp

2020.

 

METKOVIĆ

PPUG

III. IDPPUG Metković

-

Neretvanski glasnik, br. 03/22.

PP

 
 

METKOVIĆ

UPU

UPU "Pržine 2"

APE d.o.o., Zagreb

Neretvanski glasnik, br. 03/22.

2022.

 

METKOVIĆ

UPU

UPU Poslovne zone Meterizi

-

Neretvanski glasnik, br. 02/21.

-

 
 

METKOVIĆ

UPU

UPU dijela naselja Vid

-

Neretvanski glasnik, br. 04/21.

-

 
 

METKOVIĆ

UPU

UPU "Gradsko groblje sv. Ivana Nepomuka"

-

Neretvanski glasnik, br. 07/21.

-

 
 

METKOVIĆ

UPU

UPU poslovne zone Dubravica

Akteracija d.o.o., Zagreb

Neretvanski glasnik, br. 06/22.

2022.

 

METKOVIĆ

UPU

UPU "Desna obala"

-

Neretvanski glasnik, br. 03/22.

-

 
 

METKOVIĆ

UPU

UPU "Vilinovac"

-

Neretvanski glasnik, br. 03/22.

-

 
 

METKOVIĆ

DPU

DPU Poslovne zone Dubravica

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik, Odjel za urbanizam

Neretvanski glasnik, br. 01/11.

2011.

 

METKOVIĆ

DPU

IDDPU "Poslovna zona Dubravica"

IGH Urbanizam d.o.o.

Neretvanski glasnik, br. 04/16.

2016.

 

METKOVIĆ

DPU

DPU Stambeno-poslovnog kompleksa Pržine (izvan snage)

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik, Odjel za urbanizam

Neretvanski glasnik, br. 01/11., 03/22.- Odluka o stavljanju izvan snage

2011.

 

METKOVIĆ

ISP

Izvješće o stanju u prostoru Grada Metkovića do 2013.

Entasis d.o.o., Dubrovnik i IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Neretvanski glasnik, br. 01/13.

2013.

 

METKOVIĆ

ISP

Izvješće o stanju u prostoru Grada Metkovića 2013.-2020.

APE d.o.o., Zagreb

Neretvanski glasnik, br. 01/21.

2021.

 

OPUZEN

PPUG

PPUG OPUZENA

Urbanistički institut Hrvatske d.d. Zagreb

Neretvanski glasnik, br. 02/04.

2004.

 

OPUZEN

PPUG

IDPPUG OPUZENA

Urbanistički institut Hrvatske d.d. Zagreb

Neretvanski glasnik, br. 03/08.

2008.

 

OPUZEN

PPUG

CIDPPUG Opuzena

IGH Urbanizam d.o.o

Sl.gl. Grada Opuzena, br. 02/14.

2014.

 

OPUZEN

PPUG

III. IDPPUG Opuzena

Akteracija d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Opuzena, br. 02/18.

2018.

 

OPUZEN

PPUG

IV. IDPPUG Opuzena

Akteracija d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Grada Opuzena, br. 02/22.

2022.

 

OPUZEN

PPUG

V. IDPPUG Opuzena

-

Sl.gl. Grada Opuzena, br. 03/22., 05/22.

PP

 
 

OPUZEN

DPU

DPU II. faze poslovne zone Opuzen

Urbanistički institut Hrvatske d.d. Zagreb

Neretvanski glasnik, br. 03/08.

2008.

 

OPUZEN

DPU

IDDPU II. faze poslovne zone Opuzen

GKJ d.o.o.

Sl.gl. Grada Opuzena, br. 03/16.

2016.

 

OPUZEN

DPU

II. IDDPU II. faze poslovne zone Opuzen

-

Sl.gl. Grada Opuzena, br. 04/21.

-

 
 

OPUZEN

DPU

DPU Jugozapadnog dijela zone urbanih funkcija (malog gospodarstva)

Urbanistički institut Hrvatske d.d. Zagreb

Neretvanski glasnik, br. 02/04.

2004.

 

OPUZEN

DPU

DPU Poslovne zone 2 (zona malog i srednjeg gospodarstva)

Barbir projekt d.o.o. Ploče

Sl.gl. Grada Opuzena, br. 08/07., 

2007.

 

OPUZEN

DPU

IDDPU Dijela centralne zone

Urbanistički Institut Hrvatske d.d. Zagreb

Neretvanski glasnik, br. 04/06.

2006.

 

OPUZEN

DPU

Detaljni plan uređenja područja Burčina

IGH Urbanizam d.o.o

Sl.gl. Grada Opuzena, br. 04/12.

-

 
 

OPUZEN

ISP

Izviješće o stanju u prostoru Grada Opuzena do 2012.

IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Grada Opuzena, br. 04/12.

2012.

 

BLATO

PPUO

PPUO BLATO

Urbos d.o.o. Split

Sl.gl. Općine Blato, br. 03/03.

2003.

 

BLATO

PPUO

I. IDPPUO Blato

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Blato, br. 05/04.

2004.

 

BLATO

PPUO

II. IDPPUO Blato

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Blato, br. 03/07.

2007.

 

BLATO

PPUO

III. IDPPUO Blato

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Blato, br. 02/09.

2009.

 

BLATO

PPUO

IV. IDPPUO Blato

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 07/13.

2013.

 

BLATO

PPUO

DPPUO Blato

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 08/15.

2015.


 

BLATO

PPUO

V. IDPPUO Blato

Grgurević & partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 06/18.

2018.

 

BLATO

PPUO

VI. CIDPPUO Blato

Grgurević & partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 03/21.

2021.

 

BLATO

UPU

UPU Potirna

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 04/11.

2011.


 

BLATO

UPU

UPU Krtinja

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Blato, br. 02/09.

2009.

 

BLATO

UPU

UPU Zaglav-Karbuni

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 03/11.

2011.


 

BLATO

UPU

UPU Gršćica-Prižba

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 03/11.

2011.


 

BLATO

UPU

IDUPU Gršćica-Prižba

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 07/16.

2016.

 

BLATO

UPU

UPU Bristva-Prigradica-Žukova

Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 12/10.

2010.


 

BLATO

UPU

IDUPU Bristva-Prigradica-Žukova

Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 01/12.

-

 
 

BLATO

UPU

UPU Radne zone Krtinja

Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 05/09.

2009.

 

BLATO

UPU

UPU Prišćapac

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 03/11.

2011.


 

BLATO

UPU

UPU Lučica

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 03/11.

2011.


 

BLATO

UPU

IDUPU Lučica

Grgurević i partneri d.o.o.

Sl.gl. Općine Blato, br. 10/19.

2019.

 

BLATO

ISP

Izviješće o stanju u prostoru Općine Blato do 2014.

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Blato, br. 01/15.

2015.

 

DUBROVAČKO PRIMORJE

PPUO

PPUO DUBROVAČKO PRIMORJE

Urbing d.o.o., Zagreb

Sl.gl. DNŽ, br. 06/07.

2007.

 

DUBROVAČKO PRIMORJE

PPUO

(I.) CIDPPUO DUBROVAČKO PRIMORJE 2011.

Zavod za prostorno uređenje DNŽ

Sl.gl. DNŽ, br. 08/11.

2011.

 

DUBROVAČKO PRIMORJE

PPUO

(II.) IDPPUO DUBROVAČKO PRIMORJE

Zavod za prostorno uređenje DNŽ

Sl.gl. DNŽ, br. 09/12.

2012.

 

DUBROVAČKO PRIMORJE

PPUO

(III.) CIDPPUO DUBROVAČKO PRIMORJE 2013.

Urbanistica d.o.o., Zagreb

Sl.gl. DNŽ, br. 14/13.

2013.

 

DUBROVAČKO PRIMORJE

PPUO

IDPPUO DUBROVAČKO PRIMORJE

 

Sl.gl. DNŽ, br. 04/21.

  
 

DUBROVAČKO PRIMORJE

UPU

UPU Slano

ADF d.o.o. Karlovac

Sl.gl. DNŽ, br. 05/01.

2001.

 

DUBROVAČKO PRIMORJE

UPU

(I.) IDUPU Slano

ADF d.o.o. Karlovac

Sl.gl. DNŽ, br. 06/07.

2007.

 

DUBROVAČKO PRIMORJE

UPU

(II.) IDUPU Slano

ADF d.o.o. Karlovac

Sl.gl. DNŽ, br. 05/11.

2011.


 

DUBROVAČKO PRIMORJE

UPU

(III.) IDUPU Slano

GISplan d.o.o., Split

Sl.gl. DNŽ, br. 08/18.

2018.

 

DUBROVAČKO PRIMORJE

UPU

UPU 4 - Banići, Kručica, Slađenovići

ADF d.o.o. Karlovac

Sl.gl. DNŽ, br. 08/11.

2011.


 

DUBROVAČKO PRIMORJE

UPU

UPU TZ i LN Sestrice

Urbanistica d.o.o., Zagreb

Sl.gl. DNŽ, br. 14/13.

2013.

 

DUBROVAČKO PRIMORJE

DPU

DPU "Polje"

ADF d.o.o Karlovac

Sl.gl. DNŽ, br. 01/12.

2012.

 

DUBROVAČKO PRIMORJE

ISP

Izvješće o stanju u prostoru Općine Dubrovačko primorje 2011. - 2015.

Zavod za prostorno uređenje DNŽ

Sl.gl. DNŽ, br. 12/15.

2015.

 

DUBROVAČKO PRIMORJE

ISP

Izvješće o stanju u prostoru Općine Dubrovačko primorje 2016. - 2020.

Zavod za prostorno uređenje DNŽ

Sl.gl. DNŽ, br. 05/21.

2021.

 

JANJINA

PPUO

PPUO JANJINA

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. DNŽ, br. 03/07., 12/09.-isp.

2007.

 

JANJINA

PPUO

IDPPUO JANJINA

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. DNŽ, br. 03/11.

2011.

 

JANJINA

PPUO

DPPUO JANJINA

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. DNŽ, br. 09/16.

2016.

 

JANJINA

PPUO

II. IDPPUO JANJINA

Grgurević i partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. DNŽ, br. 08/17.

2017.

 

JANJINA

PPUO

IDPPUO

-

Sl.gl. DNŽ, br. 06/21.

-

 
 

KONAVLE

PPUO

PPUO KONAVLE

IGH d.d. Zagreb

Sl.gl. Općine Konavle, br. 09/07., 01/08.-isp., 06/08.-isp., 07/08.-isp. i 01/09.-isp.

2007.

 

KONAVLE

PPUO

(I.) IDPPUO KONAVLE

Institut IGH d.d. Zagreb, IGH Urbanizam d.o.o. Dubrovnik

Sl.gl. Općine Konavle, br. 01/15., 06/15.-pročišćeni tekst, 01/19.-isp

2015.

 

KONAVLE

PPUO

(II.) CIDPPUO Konavle

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Konavle, br. 11/18.

2018.

 

KONAVLE

PPUO

(III.) IDPPUO Konavle

-

Sl.gl. Općine Konavle, br. 05/17., 07/19.

-

 
 

KONAVLE

PPUO

(IV.) CIDPPUO KONAVLE

-

Sl.gl. Općine Konavle, br. 01/20., 13/20.

-

 
 

KONAVLE

UPU

UPU Cavtat sa Zvekovicom

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik, Odjel za urbanizam

Sl.gl. Općine Konavle, br. 04/14.

2014.

 

KONAVLE

UPU

IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"

IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Konavle, br. 02/16.

2016.

 

KONAVLE

UPU

IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Konavle, br. 10/18., 04/19.-isp

2018.

 

KONAVLE

UPU

UPU "Cavtat sa Zvekovicom" - Pročišćeni tekst i grafika

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Konavle, br. 06/19.-pročišćeni tekst

2019.

 

KONAVLE

UPU

UPU Naselja Gruda, Bačev Do, Mihatovići, Tušići

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Konavle, br. 04/11.

2011.


 

KONAVLE

UPU

UPU "Mihanići" (UPU 49)

IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Konavle, br. 05/17.

2017.

 

KONAVLE

UPU

UPU 28 - Gruda, radna zona

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Konavle, br. 04/11.

2011.


 

KONAVLE

UPU

UPU 63 - Popovići

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Konavle, br. 01/12.

2012.


 

KONAVLE

UPU

IDUPU 63 "Popovići"

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Konavle, br. 05/20.

2020.

 

KONAVLE

UPU

UPU 63 "Popovići" - Pročišćeni tekst i grafika

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Konavle, br. 07/20.-pročišćeni tekst

2020.

 

KONAVLE

UPU

UPU 88 - Popovići-Kopačica

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Konavle, br. 04/11.

2011.


 

KONAVLE

UPU

IDUPU ZGPPN "Kopačica" - Popovići (UPU 88)

IGH urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Konavle, br. 02/17.

2017.

 

KONAVLE

UPU

UPU Molunat

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik, Odjel za urbanizam

Sl.gl. Općine Konavle, br. 08/11.

2011.


 

KONAVLE

UPU

UPU "Zračna luka Čilipi 1"

TRAMES d.o.o. Dubrovnik 

Sl.gl. Općine Konavle, br. 10/14.

2014.


 

KONAVLE

UPU

IDUPU "Zračna luka Čilipi 1"

Trames Consultants d.o.o.

Sl.gl. Općina Konavle, br. 02/16.

2016.

 

KONAVLE

UPU

(II.) IDUPU "Zračna luka Čilipi 1"

-

Sl.gl. Općine Konavle, br. 01/20., 13/20.

-

 
 

KONAVLE

ISP

Izviješće o stanju u prostoru Općine Konavle 2008. - 2012.

Entasis d.o.o., Dubrovnik i IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Konavle, br. 10/12.

2012.

 

KULA NORINSKA

PPUO

PPUO KULA NORINSKA

Nesek d.o.o. Zagreb

Neretvanski glasnik, br. 07/07.

2007.

 

KULA NORINSKA

PPUO

IDPPUO Kula Norinska

3E PROJEKTI d.o.o

Sl.gl. DNŽ, br. 03/16.

2016.

 

KULA NORINSKA

PPUO

II. IDPPUO Kula Korinska

Akteracija d.o.o.

Sl.gl. DNŽ, br. 15/20.

2020.

 

KULA NORINSKA

UPU

UPU Poslovne zone Nova sela 

Arching d.o.o. Split

Sl.gl. DNŽ, br. 06/12.

2012.

 

 

KULA NORINSKA

UPU

UPU Poduzetničke zone Nova sela II

Akteracija d.o.o., Zagreb

Sl.gl. DNŽ, br. 12/19.

2019.

 

KULA NORINSKA

UPU

IDUPU Poduzetničke zone Nova Sela II

Akteracija d.o.o., Zagreb

Sl.gl. DNŽ, br. 04/21.

2021.

 

KULA NORINSKA

UPU

UPU dijela naselja Krvavac II

-

Sl.gl. DNŽ, br. 12/22.

-

 
 

LASTOVO

PPUO

PPUO LASTOVO

Urbanistički Institut Hrvatske d.d. Zagreb

Sl.gl. Općine Lastovo, br. 01/10., 06/10.-isp., uk.isp. 07/10.

2010.

 

LASTOVO

PPUO

CIDPPUO Lastovo

ASK atelier d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Lastovo, br. 05/14.

2014.

 

LASTOVO

PPUO

IDPPUO LASTOVO

IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Lastovo, br. 03/17.

2017.

 

LASTOVO

PPUO

PPUO LASTOVO - Pročišćeni tekst i grafika

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Lastovo, br. 05/20.-pročišćeni tekst

2020.

 

 

LASTOVO

PPUO

(III.) IDPPUO Lastovo

IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Lastovo, br. 02/16.

PP

 
 

LASTOVO

UPU

UPU naselja Lastova

APE d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Lastovo, br. 06/14.

2014.


 

LASTOVO

UPU

UPU Dijela naselja Uble

APE d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Lastovo, br. 06/14.

2014.

 

LASTOVO

UPU

UPU Poslovne zone  Uble

APE d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Lastovo, br. 06/14.

2014.


 

LASTOVO

UPU

UPU turističke zone naselja Ubli/Zaglav

ASK Atelier d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Lastovo, br. 10/14.

2014.

 

LASTOVO

UPU

UPU turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena

IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Lastovo, br. 03/17.

2017.

 

LASTOVO

DPU

DPU proširenja groblja u naselju Lastovo

APE d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Lastovo, br. 06/14.

2014.

 

LUMBARDA

PPUO

PPUO LUMBARDA

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Lumbarda, br. 02/03., 03/03.-isp.

2003.

 

LUMBARDA

PPUO

IDPPUO LUMBARDA

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Lumbarda, br. 02/08.

2008.

 

LUMBARDA

PPUO

II. IDPPUO LUMBARDA

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Lumbarda, br. 05/13.

2013.

 

LUMBARDA

PPUO

DOPUNA PPUO LUMBARDA

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Lumbarda, br. 10/15.

2015.

 

LUMBARDA

PPUO

III. (ciljane) IDPPUO LUMBARDA

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Lumbarda, br. 03/17.

2017.

 

LUMBARDA

PPUO

IDPPUO LUMBARDA

-

Sl.gl. Općine Lumbarda, br. 02/21.

-

 
 

LUMBARDA

UPU

UPU Humac-Pudarica Lumbarda

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Lumbarda, br. 02/11.

2011.

 

LUMBARDA

UPU

UPU "1"

Grgurević i partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Lumbarda, br. 05/20.

2020.

 

LUMBARDA

PUP

PUP Korčula u dijelu O.Lumbarda (izvan snage)

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Lumbarda, br. 03/16.

2016.

 

LUMBARDA

ISP

Izviješće o stanju u prostoru Općine Lumbarda 2010. - 2013.

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

-

2015.

 

MLJET

PPUO

PPUO MLJET

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 03/02., 05/03.-isp.

2002.

 

MLJET

PPUO

(I.) IDPPUO MLJET - Usklađenje

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 04/07.

2007.

 

MLJET

PPUO

(II.) IDPPUO MLJET

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 07/10.

2010.


 

MLJET

PPUO

(III.) IDPPUO Mljet

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 09/11.

2011.

 

MLJET

PPUO

IDPPUO Mljet

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 03/12.-isp

2012.

 

MLJET

PPUO

(IV.) IDPPUO Mljet

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 01/16.

2016.


 

MLJET

PPUO

(V.) IDPPUO Mljet

Grgurević i partneri d.o.o.

Sl.gl. Općine Mljet, br. 01/21., 02/21.-pročišćeni tekst

2021.

 

MLJET

PPPPO

Prostorni plan Nacionalnog parka "Mljet"

Županijski zavod za prostorno uređenje, Dubrovnik

Narodne novine, br. 23/01.

2001.

 

MLJET

UPU

UPU Naselja Saplunara

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 04/09.

2009.

 

MLJET

UPU

IDUPU Naselja Saplunara

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 01/12.

2012.

 

MLJET

UPU

(II.) IDUPU Naselja Saplunara

-

Sl.gl. Općine Mljet, br. 09/21.

PP

 
 

MLJET

UPU

UPU Naselja Prožurska Luka

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 04/09.

2009.

 

MLJET

UPU

IDUPU Naselja Prožurska Luka

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 01/12.

2012.

 

MLJET

UPU

UPU Naselja Sobra

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 04/09.

2009.

 

MLJET

UPU

IDUPU Naselja Sobra

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 09/11.

2011.

 

MLJET

UPU

(II.) IDUPU Naselja Sobra

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 08/17.

2017.

 

MLJET

UPU

UPU dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 08/17.

2017.

 

MLJET

UPU

IDUPU dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2

-

Sl.gl. Općine Mljet, br. 02/21.

PP

 
 

MLJET

UPU

UPU Naselja Okuklje

Grgurevć i partneri D.O.O.

Sl.gl. Općine Mljet, br. 09/11.

2011.

 

MLJET

UPU

UPU Naselja Kozarica

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 04/09.

-

 
 

MLJET

UPU

UPU "GZ Žukovac"

-

Sl.gl. Općine Mljet, br. 02/21.

PP

 
 

MLJET

ISP

Izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet 2010. - 2013.

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Mljet, br. 03/14.

2014.

 

MLJET

ISP

Izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet 2014. - 2021.

Grgurević i partneri d.o.o. 

Sl.gl. Općine Mljet, br. 01/22.

2022.

 

OREBIĆ

PPUO

PPUO OREBIĆ

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Orebić, br. 02/08., 02/10.-isp.

2008.

 

OREBIĆ

PPUO

(I.) IDPPUO OREBIĆ

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Orebić, br. 07/12.

2012.


 

OREBIĆ

PPUO

(II.) CIDPPUO OREBIĆ

URBANISTICA d.o.o.

Sl.gl. Općine Orebić, br. 03/15.

2015.

 

OREBIĆ

PPUO

(III.) IDPPUO Orebić

IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Orebić, br. 01/18.

2018.

 

OREBIĆ

PPUO

IDPPUO OREBIĆ

-

Sl.gl. Općine Orebić, br. 12/20.

KP

 
 

OREBIĆ

UPU

UPU Naselja Orebić-Podgorje-Stanković

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Orebić, br. 04/13.

2013.


 

OREBIĆ

UPU

IDUPU Naselja Orebić-Podgorje-Stanković

IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Orebić, br. 02/18.

2018.

 

OREBIĆ

UPU

UPU Trajektne luke Perna

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Orebić, br. 04/10.

2010.

 

OREBIĆ

UPU

UPU Turističke zone Bili dvori

Urbanistica d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Orebić, br. 12/12.

2012.

 

OREBIĆ

UPU

IDUPU Turističke zone Bili dvori

URBANISTICA d.o.o.

Sl.gl. Općine Orebić, br. 13/13.

KP

-

 

OREBIĆ

UPU

UPU  "TZ Hoteli Orebić"

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Orebić, br. 04/11.

2011.

 

OREBIĆ

UPU

IDUPU "TZ Hoteli Orebić"

Grgurević & partneri d.o.o.

Sl.gl. Općine Orebić, br. 07/14.

2014.


 

OREBIĆ

UPU

(II.) IDUPU "TZ Hoteli Orebić"

IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Orebić, br. 07/16.

2016.

 

OREBIĆ

UPU

UPU zapadnog dijela turističke zone "Liberan"

URBANISTICA d.o.o.

Sl.gl. Općine Orebić, br. 06/15.

2015.

 

OREBIĆ

UPU

UPU "Turističke zone Dubravica-istok"

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Orebić, br. 11/15.

2015.


 

OREBIĆ

UPU

UPU gospodarske zone "Podvlaštica"

URBANISTICA d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Orebić, br. 03/15.

2015.


 

OREBIĆ

ISP

Izviješće o stanju u prostoru Općine Orebić 2010. - 2013.

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Orebić, br. 18/14.

2014.

 

POJEZERJE

PPUO

PPUO POJEZERJE

Urban design d.o.o. Zagreb

Sl.gl. DNŽ, br. 04/10.

2010.

 

POJEZERJE

UPU

UPU Gospodarske zone Pozla Gora

Arching d.o.o. Split

Sl.gl. DNŽ, br. 10/11.

2011.

 

SLIVNO

PPUO

PPUO SLIVNO

Urbanistički institut Hrvatske d.d. Zagreb

Sl.gl. DNŽ, br. 01/02.

2002.

 

SLIVNO

PPUO

I.IDPPUO SLIVNO

Urbanistički institut Hrvatske d.d. Zagreb

Neretvanski glasnik, br. 05/08.

2008.

 

SLIVNO

PPUO

II. IDPPUO SLIVNO

Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., Zagreb

Op.gl. Općine Slivno, br. 06/13.

2013.

 

SLIVNO

PPUO

III. IDPPUO SLIVNO

Goran Karlović j.d.o.o.

Op.gl. Općine Slivno, br. 02/16.

2016.


 

SLIVNO

PPUO

IV. IDPPUO SLIVNO

Akteracija d.o.o.

Op.gl. Općine Slivno, br. 04/16.

2016.

 

SLIVNO

PPUO

IDPPUO Slivno - vezano za privez plovila

Akteracija d.o.o.

Sl.gl. Općine Slivno, br. 08/19.

2019.

 

SLIVNO

PPUO

V. IDPPUO Slivno

Akteracija d.o.o.

Sl.gl. Općine Slivno, br. 03/20.

2020.

 

SLIVNO

PPUO

VI. IDPPUO Slivno

Akteracija d.o.o.

Sl.gl. Općine Slivno, br. 05/21. i 06/21.-pročišćeni tekst

2021.

 

SLIVNO

UPU

UPU Naselja Duba

Urbanistički institut Hrvatske d.d. Zagreb

Op.gl. Općine Slivno, br. 06/11.

2011.

 

SLIVNO

UPU

IDUPU naselja Duba

Urbanistički institut Hrvatske d.o.o, Zagreb

Op.gl. Općine Slivno, br. 02/14.

2014.

 

SLIVNO

UPU

II. IDUPU naselja Duba

Akteracija d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Slivno, br. 05/18.

2018.

 

SLIVNO

UPU

III. IDUPU naselja Duba

Akteracija d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Slivno, br. 07/21.

2021.

 

SLIVNO

UPU

UPU naselja Blace

 Urbanistički institut Hrvatske d.o.o, Zagreb

Op.gl. Općine Slivno, br. 02/14.

2014.

 

SLIVNO

UPU

(I.) IDUPU naselja Blace

Akteracija d.o.o., Zagreb

Op.gl. Općine Slivno, br. 02/22.

2022.

 

SLIVNO

UPU

UPU gospodarske namjene Lovorje-Pižinovac

GKJ d.o.o.

Op.gl. Općine Slivno, br. 04/15.

2015.

 

SMOKVICA

PPUO

PPUO SMOKVICA

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Smokvica, br. 16/07.

2007.

 

SMOKVICA

PPUO

IDPPUO SMOKVICA

Grgurević & partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Smokvica, br. 04/22.

2022.

 

SMOKVICA

UPU

UPU BLACA

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. Općine Smokvica, br. 02/09.

2009.


 

SMOKVICA

UPU

UPU "TL Punta Zaglav"

-

Sl.gl. Općine Smokvica, br. 04/22.

-

 
 

STON

PUP

PUP STON - stari grad (izvan snage)

Zavod za prostorno planiranje i zaštitu čovjekove okoline Općine Dubrovnik

Sl.gl. Općine Dubrovnik, br. 14/88.

1988. (izvan snage)

 

STON

PPUO

PPUO STON

Arhing trade d.o.o. Zagreb

Sl.gl. DNŽ, br. 09/10., 05/13.-isp.

2010.


 

STON

PPUO

IDPPUO STON

GISplan d.o.o., Split

Sl.gl. DNŽ, br. 05/15., 05/19.-isp.

2015.

 

STON

PPUO

CIDPPUO STON

IGH urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. DNŽ, br. 12/17.; Sl.gl. Općine Ston, br. 01/19.-pročišćeni tekst

2017.

 

STON

PPUO

DPPUO STON

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Ston, br. 02/19.

2019.

 

STON

PPUO

PPUO STON - Pročišćeni tekst i grafika

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Ston, br. 03/19.-pročišćeni tekst

2019.

 

STON

PPUO

IDPPUO STON

-

Sl.gl. Općine Ston, br. 01/20.

PP

 
 

STON

UPU

UPU "Duba Stonska - Zjat sjever"

IGH urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. DNŽ, br. 12/17.

2017.

 

STON

UPU

UPU "Duba Stonska - Uvala Bjejevica"

IGH urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. DNŽ, br. 12/17.

2017.

 

STON

ISP

Izvješće o stanju u prostoru Općine Ston 2014.-2018.

Urbanizam Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Ston, br. 01/19.

2019.

 

TRPANJ

PPUO

PPUO TRPANJ

Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. DNŽ, br. 01/09.

2009.

 

TRPANJ

PPUO

I. IDPPUO Trpanj

Arhitektonski fakultet Zagreb - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Sl.gl. DNŽ, br. 08/16.

2016.


 

TRPANJ

PPUO

(II.) IDPPUO TRPANJ

-

Sl.gl. DNŽ, br. 02/22.

-

 
 

TRPANJ

ISP

Izviješće o stanju u prostoru Općine Trpanj 2010. - 2013.

Grgurević i partneri d.o.o., Zagreb

Sl.gl. DNŽ, br. 10/15.

2015.

 

VELA LUKA

PPUO

PPUO VELA LUKA

Urbing d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 02/07.

2007.

 

VELA LUKA

PPUO

IDPPUO VELA LUKA

Urbing d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 08/11.

2011.


 

VELA LUKA

PPUO

CIDPPUO Vela Luka

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 03/13.

2013.

 

VELA LUKA

PPUO

CIDPPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja

Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 03/13.

2013.

 

VELA LUKA

PPUO

IDPPUO VELA LUKA

-

Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 02/15., 09/17, 02/21., 03/21.-isp

-

 
 

VELA LUKA

UPU

UPU "Poduzetničke zone" Vela Luka

GISPLAN d.o.o., Split

Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 01/17.

2017.

 

VELA LUKA

UPU

CIDUPU "Poduzetničke zone" Vela Luka (Greben)

-

Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 02/21.

-

 
 

VELA LUKA

UPU

CIDUPU "Poduzetničke zone" Vela Luka (ceste)

-

Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 13/22.

-

 
 

VELA LUKA

UPU

UPU ugostiteljsko-turističke zone Gradina i građevinskog područja Gradina u Veloj Luci

-

Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 02/15., 09/17.

-

 
 

VELA LUKA

UPU

UPU ugostiteljsko-turističke zone Plitvine u Veloj Luci

-

Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 02/15., 09/17.

-

 
 

VELA LUKA

DPU

DPU ŠRC i ŠK zone Moćni laz

Geodata d.o.o. Split

Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 06/03.

2003.

 

VELA LUKA

ISP

Izvješće o stanju u prostoru Općine Vela Luka 2012.

Urbing d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 06/12.

2012.

 

ZAŽABLJE

PPUO

PPUO ZAŽABLJE (smanjeni sadržaj)

Nesek d.o.o. Zagreb

Neretvanski Glasnik, br. 03/07.

2007.

 

ZAŽABLJE

PPUO

IDPPUO ZAŽABLJE

Akteracija d.o.o.

Sl.gl. DNŽ, br. 02/21.

2021.

 

ZAŽABLJE

PPUO

II. IDPPUO ZAŽABLJE

-

Sl.gl. DNŽ, br. 06/22.

-

 
 

ŽUPA DUBROVAČKA

PPUO

PPUO Župa dubrovačka

Urbing d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 06/08. 

2008.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

PPUO

CIDPPUO Župa dubrovačka

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 08/12.

2012.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

PPUO

CIDPPUO Župa dubrovačka

IGH Urbanizam d.o.o.

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 07/13.

2013.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

PPUO

IDPPUO Župa dubrovačka

IGH urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 09/17., 02/18.-isp.

2017.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

PPUO

PPUO Župa dubrovačka - Pročišćeni tekst i grafika

IGH Urbanizam d.o.o.

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 11/17.-pročišćeni tekst, 02/18.-isp.

2017.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

PPUO

IDPPUO Župa dubrovačka

-

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 10/18.

PP

 
 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

UPU Kupari I

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 02/20.

2020.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

UPU Plat

Nesek d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 10/12.

2012.


 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

UPU Školski centar

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 22/18.

2018.

 

 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

UPU Srebreno I

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik, Odjel za urbanizam

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 15/12.

2012.


 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

CIDUPU Srebreno I

IGH Urbanizam d.o.o.

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 27/13.

2013.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

(II.) IDUPU Srebreno I

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 22/18.

2018.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

(III.) IDUPU "Srebreno I"

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 02/21.

2021.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

UPU Srebreno I - Pročišćeni tekst i grafika

Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 03/21.-pročišćeni tekst

2021.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

UPU Srebreno II

Urbing d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 10/12.

2012.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

IDUPU "Srebreno II"

-

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 15/20.

-

 
 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

UPU Poslovna zona Gornji Brgat

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik, Odjel za urbanizam

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 01/12.

2012.


 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

UPU Blato

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik, Odjel za urbanizam; Nesek d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 15/12.

2012.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

IDUPU "Blato"

IGH Urbanizam d.o.o.

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 08/16.

2016.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

UPU Gornji Brgat

Urbing d.o.o., Zagreb

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 05/12.

2012.


 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

UPU Pastoralni centar

Institut IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Dubrovnik, Odjel za urbanizam

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 10/12.

2012.


 

ŽUPA DUBROVAČKA

UPU

IDUPU Pastoralni centar

-

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 24/22.

-

 
 

ŽUPA DUBROVAČKA

DPU

DPU Groblje (Dubac)

Urbing d.o.o. Zagreb

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 25/11.

2011.


 

ŽUPA DUBROVAČKA

DPU

IDDPU Groblje Dubac

Urbing d.o.o.

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 16/15.

2015.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

DPU

II. IDDPU Groblje Dubac

Unifika d.o.o. za prostorno uređenje i projektiranje, Zagreb

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 09/18.

2018.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

ISP

Izviješće o stanju u prostoru Općine Župa dubrovačka 2012.

Urbing d.o.o., Zagreb

-

2012.

 

ŽUPA DUBROVAČKA

ISP

Izviješće o stanju u prostoru Općine Župa dubrovačka 2012. - 2016.

IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik

Sl.gl. Općine Župa dubrovačka, br. 18/17.

2017.

   Login