Održano predavanje „Dubrovački ljetnikovci: jučer, danas, sutra…”

U okviru projekta „Dubrovački ljetnikovci online“, DEŠA – Dubrovnik je organizirala predavanje pod nazivom „Dubrovački ljetnikovci: jučer, danas, sutra…” u prostorijama Narodne knjižnice Grad, 21. studenoga 2018. Nakon uvodnih riječi predstavnica DEŠE – Dubrovnik predavanje je održala docentica, dr. sc. Deša Karamehmedović. Svrha predavanja bila je ukazati na aktualnu, krucijalnu problematiku dubrovačkih ljetnikovaca kao cjeline, te ukazati na moguće akcije upravljanja ljetnikovcima, a s ciljem njihove samoodrživosti. Nakon predavanja partner iz udruge CroGIS, Dragan Divjak, predstavio je Urban planning portal s lokacijama ljetnikovaca u samom Dubrovniku, te značajke i funkcije samog portala.

Po završetku predavanja upriličena je izložba fotografija ljetnikovaca autorice Deša Karamehmedović.

Projekt „Dubrovački ljetnikovci online“ financira Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, zaštitu okoliša i prostorno planiranje. Ovim putem zahvaljujemo Dubrovačkim knjižnicama, Narodnoj knjižnici Grad na suradnji..

- Dubrovački ljetnikovci online

<natrag...

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login