You are here >   dokumenti_101200 > dok160

 

 

 
Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Korčule

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Korčula, br. 1/96.

Grafički dio:
List 1 Namjena površina

<natrag

 

   Login