Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Vela Luka, br. 03/13.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje


<natrag

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login