Javna rasprava o Prijedlogu plana III. IDPPUG Korčula

Tekstualni dio:
Objava Javne rasprave
Odredbe za provođenje
Obrazloženje
Sažetak za javnost

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet - Cestovni, pomorski i zračni
2.2. Infrastrukturni sustavi - Pošta, elektroničke komunikacije i elektroenergetika
2.3. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom
3.1.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Prirodno nasljeđe
3.1.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Staništa
3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Kulturna dobra i osobito vrijedni predjeli - Krajolici

3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
4.1.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja

4.1.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.1.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.1.4. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.2.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.2.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.4.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.4.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.4.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.4.4. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.5.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.5.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6.4. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.7. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.9.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.9.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.10. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja


<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login