Search

Baština - Pokretač razvojaProjekt  „Baština - Pokretač razvoja, područje Dubrovnika i Boke Kotorske – zajedničke aktivnosti u primjeni novih metodologija u zaštiti i upravljanju prirodne i kulturne baštine” provodi se u okviru programa prekogranične suradnje između Hrvatske i Crne Gore, u sklopu komponente II. Instrumenta za predpristupnu pomoć EU (IPA). Vodeći partneri u projektu su Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sa hrvatske strane i Općina Tivat sa Crnogorske strane.

Partneri u projektu s hrvatske strane su
DUNEA - Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sa hrvatske strane, te nevladine organizacije EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora i Kulturno zavičajno udruženje Napredak Gornja Lastva iz Tivta sa crnogorske strane.

Suradnici u projektu sa hrvatske strane su
Konzervatorski odjel u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatska sekcija ECOVAST-a - Europskog vijeća za sela i male gradove i Ustanova Centar za Regionalne aktivnosti programa prioritetnih akcija iz Splita, a suradnici sa crnogorske strane su Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i SEE Heritage mreža (Mreža za nasljeđe Jugoistočne Europe).

Realizacija projekta započela je u ožujku 2013. godine i trajat će do veljače 2015. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 554.983,26 eura s tim da je za realizaciju aktivnosti u Hrvatskoj predviđeno je 261.038,21 eura, a u Crnoj Gori 293.945,05 eura. Opći cilj projekta „Baština - Pokretač razvoja” je doprinos uspostavljanju suradnje između institucija nadležnih za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori kroz implementaciju zajedničkih programa, edukaciju, prenošenje znanja i aktivnosti na podizanju nivoa svijesti.
Specifični ciljevi projekta su unapređenje suradnje i umrežavanje različitih zainteresiranih strana na polju zaštite, planiranja i upravljanja prirodne i kulturne baštine, kroz zajedničke aktivnosti na primjeni novih metodologija, na prekograničnom području Dubrovnika i Boke Kotorske. Cilj projekta je i proširivanje profesionalnog znanja i povećanje svijest građana o tome kako se baština može koristi kao pokretač razvoja. Web stranica projekta:
www.bastina.me

<natrag...