Search

Radionica Integralna zaštita i revitalizacija povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta

U sklopu projekta WINTER MED Regionalna agencija DNŽ – DUNEA, 24. veljače 2022.g. u 11:00 sati održala je on-line radionicu za donositelje odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kako bi im predstavila “Transnacionalnu cjelogodišnju turističku strategiju za destinacije na mediteranskim otocima“ i projekt WINTER MED.

Projekt Mreža zimskih otoka za cijelogodišnje turističko iskustvo na Mediteranu – WINTER MED za cilj ima razvoj održivog i odgovornog cjelogodišnjeg turizma na mediteranskim otocima uz istodobno očuvanje i valorizaciju kulturne i prirodne baštine.

“Transnacionalna cjelogodišnja turistička strategija za destinacije na mediteranskim otocima” je zajednički dokument izgrađen na najboljim praksama i naučenim lekcijama iz regionalnih akcijskih planova 6 pilot područja projekta – Toskana, Cipar, Južni Egej, Dubrovačko-neretvanska županija, Korzika i Balearski otoci. Usmjerena je na sva mediteranska otočna područja koja su spremna prijeći s turizma "3 S" (sunce, more i pijesak- sun, sea and sand) na održivi model cjelogodišnjeg turizma. Jedan od očekivanih rezultata projekta je jačanje integracije i suradnje između relevantnih dionika s Mediteranskog područja jačajući njihove kapacitete i znanja, predvodeći održivi razvoj turizma na zajednički, integrirani način kako bi se potaknuo dijalog, kontrola, rast, inovacije i djelovanje među mediteranskim otocima koji bi funkcionirali kao jedna održiva turistička destinacija.

RRA DNŽ - DUNEA je na početku radionice kratkom prezentacijom predstavila projekt WINTER MED.

Predstavnice Ask Atelijera d.o.o. iz Zagreba te IPU iz Zagreba – Podružnica Centar Cvito Fisković iz Splita su prezentirali dosadašnje rezultate rada na izradi Stručne studije koja će rezultirati smjernicama za ugradnju u prostorne planove JLS s Korčule i Mljeta, predstavile su analize postojećeg stanja i metodologiju identifikacije i valorizacije kulturno-povijesnih cjelina, graditeljskog naslijeđa te krajolika u kojem su naselja na ovim otocima smještena. Kustosica Sani Sardelić u nadahnutom izlaganju predstavila je dijelove kulturne i graditeljske baštine pilot područja, te naglasila važnosti očuvanja baštine za razvoj održivog turizma.

Predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije su prezentirali svrhu i važnost očuvanja kulturnog krajolika kao dijela regionalnog planiranja. Njihovi zaključci, koji za cilj imaju zaštiti krajolike koji su prepoznati kao kulturno dobro, ali nisu na popisu zaštićenih dobara Ministarstva zaduženog za kulturu, će u obliku smjernica biti uvršteni u prostorne planove. U prezentaciji su navedena načela svjetskih i europskih povelja, konvencija, preporuka i dokumenata na temu zaštite i očuvanja kulturnih krajolika važnih za očuvanje identiteta regija.

Projekt WINTER MED je ugovoren iz programa prekogranične suradnje Interreg Mediteran 2014.-2020 . Nositelj projekta je Udruženje toskanskih regija, a Regionalna agencija DUNEA jedan je od devet projektnih partnera. Ukupna vrijednost projekta WINTER MED je 2 milijuna i 650 tisuća eura, a 85 posto bespovratnih sredstava osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj.


- Prezentacija Dunea
- Prezentacija Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
- Prezentacija ASK Atelier
Prezentacija Institut za povijest umjetnosti-Centar Cvito Fisković, Split

<natrag...