Search

 

10.09.2018. Četvrta sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U ponedjeljak, 10. rujna 2018. godine, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije - palače Ranjina, održana je četvrta sjednica povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.Utvrđeno je da su članovi povjerenstva nazočni u natpolovičnom sastavu te da povjerenstvo ima potreban kvorum.

Silvana Taslaman i Daniela Jančijev Klaić izložile su razloge izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Strateške procjene.

Na kraju, Povjerenstvo je zaključilo da je Strateška procjena stručna i utemeljena te da će biti dorađena komentarima iznesenim na ovoj sjednici.

< natrag