Search
25. 1. 2023.
Dani arhitekata 5.4 / PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA

Skup u organizaciji Odbora za urbanizam HKA bio je posvećen temama razvoja planerske struke, poticanja kvalitete i vrednovanja planiranja te populariziranju discipline prostornog planiranja.

Predstavljani su primjeri dobre prakse te su se propitivale postojeće metode izrade i vrednovanja planova kako bi se pronašla rješenja i mogućnosti za kvalitativno unapređenje unatoč nepovoljnom okruženju za planersku disciplinu. 

U izlaganjima su se predstavili primjeri kvalitetnih iskoraka u metodologiji izrade prostornih planova. Dat je pregled stanja prostornih planova u Hrvatskoj kao polazište za raspravu o stanju i perspektivama prostornog planiranja u Hrvatskoj. Predstavljena su domaća i međunarodna iskustva razvoja stručnih smjernica za izradu prostornih planova kao poticaja za ujednačavanje kvalitete prostornih planova i metode za postizanje visoke kvalitete izgrađenog okoliša. 

Održane su i dvije panel rasprave u kojima su uz prostorne planere sudjelovali i predstavnici šire stručne zajednice (geografi, sociolozi, krajobrazni arhitekti, ekonomisti, novinari) i na kojima su se tražila rješenja za poboljšanje okvira djelovanja u području prostornog planiranja kroz ispitivanje mogućnosti za postizanje stvarne interdisciplinarnosti u prostornom planiranju. 

Skup je trajao dva dana 8. i 9. studenog od 13:00 do 16:00 sati u Oris Kući arhitekture u Zagrebu.

Program

Zavod je imao prezentaciju na temu Interdisciplinarne stručne podloge za Prostorni plan DNŽ koji se može pogledati u nastavku.

Prezentacija