Search
20. 1. 2023.
Digitalizacija akata za građenje i unošenje u ISPU sustav

Tijekom 2020. djelatnici Zavoda za prostorno uređenje unose izdana Rješenja o izvedenom stanju u ISPU sustav. Veliki broj Rješenja o izvedenom stanju iz razdoblja od 2011. do 2014. godine nije bio unesen u cijelosti niti georeferenciran te je za potrebe analitike stanja u prostoru građevinskih područja NP Mljet bilo potrebno unijeti te podatke u ISPU sustav. Rješenja o izvedenom stanju iz perioda 2011. do 2014. godine nisu bila unesena jer je ISPU sustav uspostavljen 2014. godine.

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je državni interoperabilni i multiplatformni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka.

Uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu prikupe prostorni planovi svih razina kao i podaci o zahvatima u prostoru. Cilj je da ti podaci budu dostupni građanima i struci kako bi bili upoznati sa stanjem u prostoru te kako bi se ubrzali postupci izdavanja dozvola za gradnju.  Struktura, sadržaj, način rada, oblik i elektronički standard ISPU-a, ovlasti i obveze u vođenju i upravljanju tim sustavom su propisane Uredbom o ISPU.

Organiziran je kao sustav samostalnih funkcionalnih cjelina – modula za unos i verifikaciju podataka koji se mogu međusobno povezivati. Modulima i podacima pristupa se kroz geoportal ISPU-a na adresi https://ispu.mgipu.hr/ 
E-usluge koje se razvijaju i nadograđuju ovim projektom su: Geoportal, ISPU-lokator, eNekretnine, eKatalog, ePlanovi, eDozvolam, eArhiv dozvola , eKonferencija, eSateliti, eInvesticije, eInspekcija, eEnergetski certifikat.

Rješenja koja su djelatnici Zavoda unosili georeferencirani su putem ISPU lokatora.
ISPU lokator je alat za georeferenciranje odnosno pridruživanje geografskih koordinata ili pravokutnih koordinata u određenoj kartografskoj projekciji pojedinim alfanumeričkim podacima iz više modula ISPU-a, ali i drugih baza podataka, čime se omogućava prikaz njihovih lokacija na interaktivnim kartama, preklapanje s drugim prostornim slojevima te različiti prostorni upiti i analize.

Putem sustava "eDozvola" zahtjevi za izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina mogu se popuniti elektroničkim putem kao i pratiti status predmeta. U primjeni je od 2014. godine. Podnositelji zahtjeva putem javnog portala mogu ispuniti sve potrebne podatke, omogućeno je dodavanje priloga i projekata te u svakom trenutku mogu vidjeti u kojoj je fazi rješavanje njihovih  zahtjeva.

U međuvremenu je sustav nadograđen na način da je eDozvola integrirana u sustav e-Građani, a uskoro se očekuje i e-Poslovanje i e-Pristojbe, uvedeno je digitalno potpisivanje, elektronička oglasna ploča za javnost kao i  elektronička oglasna ploča za ovlaštene korisnike. Time je sustav u potpunosti prilagođen elektroničkom poslovanju. Projektom je predviđena i uspostava servisa koji će povezati sustav eDozvola sa elektroničkim sustavima uredskog poslovanja Ministarstva, županija i gradova.

Modul eArhiv je nadogradnja postojećeg sustava eDozvola a služi za uvoz digitalizirane arhivske građe odnosno akata za građenje izdanih prije uspostave eDozvole, te za pohranu, pregled i pretraživanje pripadajućih metapodataka, kao i njihovo georeferenciranje. Za potrebe uspostave eArhiva provodi se digitalizacija fizičke dokumentacije koja se opisuje odgovarajućim meta podacima.

Dokumentacija na taj način uvedena u sustav korisnicima će biti dostupna u digitalnom obliku i podijeljena na osnovnu i osjetljivu arhivu. Građa iz osnovne arhive će se moći izvesti iz sustava s originalnim izgledom sadržaja, dok će se građa iz osjetljive arhive moći u sustavu koristiti samo s vidljivom oznakom na sadržaju.