Search
25. 1. 2023.
EU projekt SUPREME u Dubrovniku

U sklopu EU projekta SUPREME, a u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, u Dubrovniku su od 14. do 17. svibnja 2018. godine održani sastanci partnera u Projektu te radionice s hrvatskim dionicima.

SUPREME je projekt podrške državama članicama pri provedbi prostornog planiranja morskog područja (MSP-a) u istočnom Sredozemlju u kojemu sudjeluju partneri iz četiri države članice EU, a Hrvatski zavod za prostorni razvoj jedan je od partnera uz potporu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Od ostalih partnera u projektu sudjeluju nadležna ministarstva te istraživački instituti i sveučilišta iz Grčke i Italije, Regionalni razvojni centar Koper iz Slovenije te UNEP MAP i s njima vezani Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) iz Splita, dok je vodeći partner CORILA iz Venecije.
 
U sklopu podkomponente Projekta Provedba prostornog planiranja morskog područja (MSP-a) na područjima studija slučaja obrađuje ih se pet, a Dubrovnik je odabran za mjesto održavanja sastanaka i radionica jer je u hrvatskom dijelu Jadrana područje Dubrovačko-neretvanske županije odabrano za studiju slučaja.

Niz događanja započeo je sastancima Projektne grupe i Upravnog odbora na kojima su sudjelovali predstavnici svih partnera, a odvijali su se 14. i 15. svibnja. Radionice hrvatskih dionika s temom izazova i trendova u prostornom planiranju morskog područja održane su 15. i 17. svibnja u sklopu podkomponenti Uključenost i sudjelovanje dionika te Provedba prostornog planiranja morskog područja (MSP-a) na područjima studija slučaja. U sklopu sastanaka i radionica, 16. svibnja, organiziran je i tematski obilazak područja studije slučaja tijekom kojeg su sudionici uz stručno vodstvo posjetili Arheološki muzej Narona, ušće Neretve, zatim područje marikulture u Malostonskom zaljevu te solanu u Stonu.

Radionicu s dionicima javnopravnih tijela državne razine, održanu 15. svibnja, otvorila je i sudionike pozdravila zamjenica Župana Dubrovačko-neretvanske županije Žaklina Marević, a potom se sudionicima uvodno obratila ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj mr.sc. Irena Matković. Na radionicu su se odazvali i sudjelovali predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva obrane RH, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Agencije za ugljikovodike, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Državnog hidrometerološkog zavoda, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Hrvatskog hidrografskog instituta, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije te PAP/RAC-a.

 

Druga i treća radionica održane su 17. svibnja i to sa zavodima za prostorno uređenje jadranskih županija te dionicima na regionalnoj i lokalnoj razini. Na trećoj radionici sudjelovali su predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Dubrovačko-neretvanske županije i to: DEŠA-Dubrovnik, Društvo arhitekata Dubrovnik, Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, FLAG Južni Jadran, Grad Dubrovnik, Grad Ploče, Institut za more i priobalje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Općina Konavle, Općina Orebić, Regionalna razvojna agencija DUNEA, Županijska lučka uprava Korčula, Županijska lučka uprava Vela Luka i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Na sve tri radionice aktivno su sudjelovali predstavnici nadležnog Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja iz Uprave za prostorno uređenje, pravne poslove i programe EU te Uprave za dozvole državnog značaja.

Stručnu potporu dala je i akademska zajednica, pa su tako radionicama doprinijeli prof. dr.sc. Krunoslav Šmit s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prostornog planiranja, prof. dr.sc. Jakov Dulčić i Leon Grubišić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo te dr.sc. Ivan Kožić s Instituta za turizam. Podršku u provedbi participativnih aktivnosti vezanih uz teme radionica pružila je tvrtka Urbanex d.o.o. koja Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj pruža stručno-analitičku podršku na projektu, a poseban doprinos organizaciji svih događanja dao je Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije na čelu s ravnateljicom mr.sc. Marinom Oreb.

Prezentacija ZZPUDNŽ - Projekt Supreme (.mp4)

Fotogalerija