Search
24. 1. 2023.
Glavni plan razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija, Strateška procjena utjecaja Plana na okoliš i Procjena utjecaja Plana na kulturnu baštinu za znamenitosti svjetske baštine (HIA)