Search
23. 1. 2023.
Izložba natječajnih radova idejnih rješenja arhitektonsko-urbanističkog natječaja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik

Županijska lučka uprava Dubrovnik (ŽLU) inicirala je raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje prostora ispred vrata Ribarnice i vrata Ponte u lučkom području županijske luke otvorene za javni promet u svrhu iznalaženja optimalne površine za gospodarsko korištenje ovih trgova u Gradskoj luci Dubrovnik.

Izradba Programa za natječaj povjerena je Zavodu za prostorno uređenje DNŽ, a organizacija i provođenje Natječaja povjereno je Društvu arhitekata Dubrovnik.

Predmet anketnog Natječaja bila je izrada arhitektonsko - urbanističkog idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u Gradskoj luci Dubrovnik.

Cilj provedbe anketnog natječaja bio je

-    ispitati prostorne potencijale prostora Ponte i Ribarnice,

-    sagledati mogućnosti gospodarskog korištenja prostora trgova,

-    ponuditi kvalitetno idejno arhitektonsko- urbanističko rješenje,

-    uskladiti korištenje prostora s potrebama Županijske lučke uprave, građana, turista i          
        gospodarstvenika te

-    omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak u javnom gradskom
        prostoru Gradske luke

uz minimalne intervencije s obzirom na vrijednost ambijenta najviše estetske kategorije (svjetska baština), uz razumijevanje iznimne univerzalne vrijednosti i afirmiranje povijesne memorije mjesta u skladu s programskim i konzervatorskim smjernicama.

Nagrađeni radovi koristit će se kao stručna arhitektonsko-urbanistička podloga za izdavanje koncesija Raspisivaču natječaja.

U okviru izložbe izrađen je Katalog natječajnih radova koji se može preuzeti na poveznici u nastavku 

Katalog izložbe