Search
21. 1. 2023.
Javno izlaganje o Prijedlogu CIDPPDNŽ
 

 

JAVNO IZLAGANJE O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEJavna rasprava o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” broj 6/03., 3/05.-uskl., 3/06.*, 7/10., 4/12.-isp., 9/13., 2/15.-uskl., 7/16., 2/19. i 6/19.-pročišćeni tekst; *- Presuda Visokog upravnog suda RH Broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., "Narodne novine", broj 10/15. od 28.1.2015.) održava se od 10. do 20. veljače 2020. godine.

Predmet Ciljanih Izmjena i dopuna Plana je planiranje smještaja pretovarne stanice (PS) Korčula na lokaciju unutar poslovne zone (K) Dubovo u Gradu Korčuli.

Javni uvid u Prijedlog Ciljanih Izmjena i dopuna Plana održava se od 10. do 20. veljače 2020. u Gradu Korčuli, u prostoru Gradske vijećnice Grada Korčule svakim radnim danom od 9:00 do 15:00.
Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Plana održano je 12. veljače 2020. god. u 11:30 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Korčule.

Javno izlaganje su održali Anita Kunica Jelčić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Dubrovačko-neretvanske županije, nositelja izrade Plana te predstavnici izrađivača Prijedloga Plana, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Marina Oreb ravnateljica, Silvana Taslaman, Stjepko Kovačić i Daniel Jokić. 
Izlaganje je otvorio Gradonačelnik Korčule Andrija Fabris, a potom su predstavnici nositelja izrade i izrađivača plana iznijeli planska rješenja te proceduru izrade i donošenja Plana sudionicima javnog izlaganja među kojima su bili predstavnici Grada Korčule, Općina Blato i Vela Luka te ostala zainteresirana javnost.