Search
20. 1. 2023.
Obilazak lokacije Natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik

Dana 16.veljače 2021.g. , u 11:00 sati, održan je obilazak lokacije Natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik. Obilazak lokacije je vodila ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje DNŽ Marina Oreb te Barbara Savin i Iva Knego Šoletić kao predstavnice Provoditelja. Obilazak je započeo na vratima Ribarnice, te se nastavio preko Velikog i Malog mula sve do vrata od Ponte gdje su se zainteresiranima predstavile vrijednosti, izazovi i zahtjevi u prostoru za koje je potrebno ponuditi idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje. Nagrađeni radovi koristit će se kao stručne arhitektonsko-urbanističke podloge za izdavanje koncesija Županijske lučke uprave.

U prostoru luke treba osmisliti skladan, održiv urbani interijer primjeren vrijednosti lokacije. Od natjecatelja se očekuje prepoznavanje vrijednosti javnih otvorenih površina trgova i obale u luci u kontekstu Grada i shvaćanje da je područje luke dovršena urbanističko-arhitektonska cjelina koja traži planiranje urbanog interijera tj. utvrđivanja održivih površina za gospodarsko korištenje, prijedlog signalizacije, oblikovanja urbanih elemenata i urbane opreme unutar njih. Rješenja koja će proizaći iz Natječaja trebaju dati odgovor kako urediti javne površine i održavati red u njima, pomoć Lučkoj upravi da uredi svoj prostor i kao takvog ga da na korištenje u gospodarske svrhe, a sve uz poštivanje Svjetske baštine i potreba građana.

Raspisivanje Natječaja je pokrenuto na inicijativu Dubrovačko-neretvanske županije te ga je raspisala Županijska lučka uprava u svrhu iznalaženja optimalne površine za gospodarsko korištenje trgova Ponte i Ribarnice u Gradskoj luci Dubrovnik. Provoditelj Natječaja je Društvo arhitekata Dubrovnik te su u postupak uključeni Grad Dubrovnik i Konzervatorski odjel Dubrovnik Ministarstva kulture.

Natječajni elaborat je dan natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), upitom na e-mail Provoditelja, te putem sljedeće poveznice: https://drive.google.com/drive/folders/1MvO6OYL73pAcLY7T1Z0vzgi69yrWKbTC?usp=sharing 

Natjecatelji imaju pravo do 23.02.2021. dostaviti svoja pitanja vezana na Program natječaja. Pitanja natjecatelja dostavljaju se e-mailom na adresu Provoditelja: drustvo.arhitekata.dbk@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Izrađivača natječajnog elaborata www.zzpudnz.hr do 26.02.2021. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 09.04.2021. do 16:00 h, na adresi Zavod za prostorno uređenje DNŽ, Petilovrijenci 2, Dubrovnik, bez obzira na način dostave (radovi se mogu predavati radnim danom 10:00-12:00h, te 08. i 09.04.2021. 09:00-16:00h).