Search
24. 1. 2023.
Peti međunarodni sastanak u Beogradu

U sklopu provedbe aktivnosti projekta SPEEDY, Općina Rakovica, Beograd, Srbija, organizirala je partnerski sastanak 10. i 11. prosinca 2014. godine. Planirano je da se na sastanku ocijeni napredak u provedbi projekta, razmatrajući postignute rezultate radnih paketa WP1, 2, 3, 4, 5, izvrše pripreme za sljedeći međunarodni susret, te koordiniraju aktivnosti za realizaciju radnog paketa WP6. Na sastanku su sudjelovali partneri iz Regije Abruzzo, FIRA Abruzzo, Regije Marche, Regije Molise, Università 'd'Annunzio iz Pescare (Italija), Općina Rakovica (Srbija), Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA (Hrvatska), te stručni savjetnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Regija Abruzzo je predstavila napredak u implementaciji projekta kroz radne pakete WP1-WP5, te je naglašeno da se tek kreće s ostvarenjem aktivnosti iz radnog paketa WP6. Sveukupno je pokazano da se, prema vremenskom hodogramu provedbe aktivnosti, kasni 8 mjeseci.
Predstavljena je procedura kojom se grčki partner (Krf) isključio iz projekta. Naime, Regija Abruzzo je 18. septembra 2014. pokrenula pisanu proceduru, nakon koje je grčki partner isključen, a sredstva koja su inicijalno bila njemu namijenjena, 166.108,90eur, su raspoređena za ostvarenje novih aktivnosti, ostalim partnerima i to prema principu da su do sada najaktivniji partneri dobili najveći dio tih sredstava. Partneri su obavezni do 28. veljače 2015. prijaviti sve promjene u buđetu s obzirom na novo dodijeljena sredstva, na temelju čega će regija Abruzzo pripremiti izmjenu projekta te zatražiti produljenje projekta za 12 mjeseci, ako se svi partneri slože po tom pitanju.

Nove aktivnosti podrazumijevaju uspostavu zajedničkih makroindikatora za Jadransko-ionsku regiju, kako to zahtijeva EU Strategija za Jadransko-ionsku regiju. Također i uspostavu online foruma kroz WP6, čija će se optimizacija napraviti kroz aktivnost 6.2. U slijedećem razdoblju potrebno je osim izmjene projekta završiti i s aktivnostima WP5 i 6.
Regija Molise predstavila je web projekta (www.speedyipa.eu), te e-newslettera koji je potrebno prevesti i podijeliti dionicima.

Stručni suradnik Zavoda za prostorno uređenje je ispred DUNEA-e održao prezentaciju o napretku aktivnosti vezanih za radni paket WP3. Naglašeno je da je provođenje aktivnosti 3.4., koja je planirana od 3/2014 do 8/2014 u zakašnjenju, poglavito zato što ovisi o rezultatima ostalih aktivnosti. Međutim, to kašnjenje ne predstavlja problem, budući rezultati nijedne druge aktivnosti ne ovise o rezultatima aktivnosti 3.4.
FIRA spa je prezentirala napredak aktivnosti kroz WP5, tj. formiranja Shared knowlage platform (SKP), na adresi http://88.62.201.246:8080/speedy, te u kasnijoj verziji na www.speedyproject.eu. Predstavljen je model platforme, te promjene koje su nastajale od draft verzije, preko beta do relese verzije koja je napravljena na temelju primjedbi sakupljenih od svih partnera do 17.7.2014. Moduli koje SKP sadržava su Chat, Forum, Document archive, Global search, E-learning i Video conference. Očekuje se upostava potpune funkcionalnosti platforme do siječnja 2015. godine, osim Video konferencije.
Korištenje platforme omogućava se kroz 5 različitih vrsta korisnika, s različitim ovlastima:
1. Gost (neregistrirani posjetitelj)
2. Power user (registrirani, defaultni korisnik)
3. DAM (registrirani, document archive manager)
4. SCM (registrirani, speey content manager – Marche region za sada)
5. Site Administrator (FIRA za sada)
Kako bi dobili ovlaštenje za određene radnje na platformi, tj. dodjelu određene korisničke kategorije, potrebno je upit poslati administratoru, mailom (na: info@fira.it) ili preko foruma. Pitanje sigurnosti još nije jasno, te se razmišlja o uvođenju nekih obrazaca ili dodatnih posebnih procedura. Dogovoreno je da svaki partner treba uspostaviti 2 tipa računa (Power user – za sudjelovanje u forumima, chatu i e-learningu; DAM – za dodavanje i upravljanje dokumentima svog područja).
Dokumenti se samostalno postavljaju, u bilo kojem formatu, s tim da će se u postavljenom formatu moći i downlodati, dok se prateći tekst za top sekciju šalje mailom SCM korisniku, tj. u Marche regiju.

Pri uploadanju u određenu kategoriju Assessment tools, Good practice, Law regulations ili Guidelines, potrebno je izabrati i odgovarajuću potkategoriju koje su određene prema prostornom obuhvatu, osim za kategoriju Assessment tools, gdje potkategorije praktički predstavljaju dijelove
SEA proscesa (SEA Process as whole, Screening, Scooping, Environmental Assessment, Consultation and Partecipation, Decision making, Monitoring, Other).

Trening dan je održan u Pescari 7.11.2014, dok će se drugi trening dan organizirati online za sve dionike. Također, napravljen je video tutorial, koji će biti dostupan na adresi www.speedyipa.eu.

Slijedeći korak u razvoju platforme je punjenje zadane baze dokumentima što će za hrvatsku stranu vjerojatno biti zadatak Zavoda za prostorno uređenje DNŽ. Dokumenti se postavljaju na nacionalnom jeziku, ako ne postoje na engleskom jeziku, međutim sažetak svakog dokumenta mora biti na engleskom. Za obavljanje tih aktivnosti potrebno je imati korisničku kategoriju DAM. Očekuje se da će dokumenti u kategorijama Law regulations i Guidelines biti uploadani do 15. siječnja. Povela se rasprava o ovom datumu, zbog nadolazećih blagdana, međutim je zaključeno da za pripremu tih dokumenata ne treba mnogo vremena, budući se postavljaju u originalnoj formi, te da je realno očekivati da baza bude popunjena do predloženog datuma.
Marche regija je najavila „local event with regional stakeholders“ za travanj 2015. u Anconi. Također predstavili su Aktivnosti WP6, gdje je iskrslo pitanje oko angažmana prof. Nenad Mikulića kroz aktivnost 6.3. Continious learning (e-learning), te se zaključilo da će se njegov status riješiti posebnim ugovorom.

Ispred Općine Rakovica prezentaciju je održala djelatnica Agencije za zaštitu okoliša Republike Srbije (www.sepa.gov.rs), o sustavu nacionalnog monitoringa, registru zagađivača, te nacionalnim indikatorima. Naglašen je desetogodišnji kontinuitet izvještavanja Eionet-u. (European Environment Information and Observation Network).

Nakon prezentacija, održan je sastanak znanstvenog odbora, te također i upravnog odbora koji se trebao održavati 11.12.2014., zbog neprilagođenih, već zakazanih letova.
 

Izvještaj izradlila:
Stručni suradnik 1- stručnjak iz prirodnih znanosti

Marina Stenek