Search
24. 1. 2023.
Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije

Dubrovačko–neretvanska županija je izradila Plan korištenja obnovljivih izvora energije za potrebe utvrđivanja mogućnosti  korištenja obnovljivih izvora energije, prvenstveno vjetra i Sunca, kao i određivanja  lokacija za njihovo korištenje. Utvrđene lokacije bi se planirale Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije i Prostornim planovima Gradova i Općina.

Odlukom Župana od 8. svibnja 2013. započeo je postupak Strateške procjene utjecaja Nacrta plana na okoliš („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 7/13. ).

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša u tijeku je postupak  određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš u kojem davanjem mišljenja o sadržaju studije sudjeluju tijela i osobe određena posebnim propisima.

 

- Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 7/17.

- Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije

- Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije