Search
25. 1. 2023.
Predstavljanje projekta WINTERMED gradonačelniku i načelnicima otoka Korčule

Dana 07.12.2020. Zavod za prostorno uređenje DNŽ je održao prezentaciju na sastanku s gradonačelnikom grada Korčule te načelnicima i predstavnicima općina Vela Luka, Blato, Smokvica i Lumbarda. Sastanak je organizirala županijska regionalna agencija DUNEA na temu EU projekta Winter Med Interreg Mediterranean: Mreža zimskih otoka za cjelogodišnja turistička iskustva na Mediteranu. Sastanak je održan virtualno zbog pridržavanja epidemioloških mjera uslijed pandemije virusa Covid-19. Na projektu surađuju DUNEA i Zavod za prostorno uređenje DNŽ. Sastanku je također prisustvovao predstavnik Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija u Dubrovniku.

Projekt na svojim pilot područjima razvija vizije za mediteranske otoke kao jedinstvena odredišta Europske unije, izgrađena na zajedničkoj kulturi, baštini i identitetu. Pilot područja na Mediteranu su Toskanski arhipelag u Italiji, Cipar, južni Egej u Grčkoj, Balearski otoci u Španjolskoj, Korzika u Francuskoj dok su u Hrvatskoj pilot područje otoci Korčula i Mljet u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Winter Med teži da se osmisle jasne strategije kako bi se ostvario ključni impuls za širenje turizma tijekom cijele godine. Ova pilot područja imaju većinski samo ljetni turizam po modelu sunce i more te projekt teži promicanju održivog i odgovornog cjelogodišnjeg turizma na otocima uz istodobno očuvanje i valorizaciju kulturne i prirodne baštine

Projekt ukazuje na potrebu planiranja i diverzifikaciju turizma kako bi se ostvario prijelaz s ljetne prekomjerne iskorištenosti turističke destinacije na odgovornu i održivu cjelogodišnju ponudu temeljenu na razvoju visoko-kvalitetnog turizma. Prepoznavanjem kulturnih krajolika i povijesnih naselja te njegovim uključivanjem u politike i strategije razvoja kao i u prostorno-planske dokumente i projekte zaustavio bi se stihijski odnos prema ambijentu i „trošenje“ vrijednog ugroženog resursa koji čini prostornu prepoznatljivost i identitet ovih područja. Danas u naseljima Korčule i Mljeta potrebno je istražiti, identificirati, analizirati i valorizirati povijesne cjeline unutar postojećih naselja.

Zadatak ovog projekta je izrada Stručne podloge Integralna zaštita kulturno-povijesnih cjelina postojećih naselja u otočnim krajolicima kao preduvjet za održiv i odgovoran cjelogodišnji turizam. Stručna podloga, da bi postala obvezujuća treba biti ugrađena u prostorne planove jedinica lokalne samouprave.

Podloga za njezinu izradu je Studija „Prepoznavanje i vrednovanje kulturnih krajolika DNŽ“ izrađena za potrebe Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije i predstavljala bi konzervatorsko-urbanističko-krajobrazno podlogu kojom bi se identificirale i valorizirale kulturno-povijesne cjeline naselja na otoku Korčuli i Mljetu koje nisu zakonom zaštićene, kao i otočne prirodne i kulturne krajobrazi u kojima su ta naselja nastala.

Odredila bi se vrijedna područja i dale smjernice za ugradnju u prostorno-plansku dokumentaciju, a služila bi i u svrhu obnove i revitalizacije identificiranih i valoriziranih kulturno-povijesnih cjelina i prirodnih i kulturnih krajobraza koji postaju okosnica razvoja otoka u budućnosti. Ugradnja smjernica u prostorno plansku dokumentaciju ne znači kočnicu u izgradnji već postavljanje jasnih odrednica za budući razvoj tih naselja imajući na umu njihov veliki značaj i ključnu ulogu u gospodarskom razvoju i diverzifikaciji turizma. Njihova jedinstvenost i bogato naslijeđe upravo iz tih razloga treba očuvati. Pored toga, ovaj projekt bi trebao senzibilizirati javnost, kako stručnjake tako i građane, na tradicijske vrijednosti i potrebu očuvanja specifičnosti ambijenata kulturne baštine i kulturnih krajolika pojedinih regija radi njihovog gospodarskog prosperiteta i dugotrajnog održivog korištenja.

Projekt je kapitalizacija i nastavak uspješnog projekta CO-EVOLVE koji je slično napravio za područje Neretve. Projekt traje od studenog 2019. do lipnja 2022. godine. Financiranje određeno za Dubrovačko-neretvansku županiju iznosi 230 000 EUR.

Rezultat projekta je Stručna podloga u kojoj su rezultat smjernice za planiranje naselja u kojima se nalaze evidenirane-zaštićene kulturno-povijesne cjeline spremne za ugradnju u PPUG/O te brošura o poželjnom načinu gradnje i preporukama za rekonstrukciju naselja koja u sebi sadrže evidentirane kulturno povijesne cjeline te gradnje izvan građevinskih područja u kulturnom krajoliku otoka. Napredovanje projekta će se prezentirati projektnim partnerima iz Italije, Francuske, Cipra i Grčke; lokalnom stanovništvu; općinama, gradovima, županiji i ministarstvima te zainteresiranoj javnosti.

Prezentacija