Search
19. 1. 2023.
Predstavljen natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik

U Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika predstavljen je natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik. Natječaj traje 60 dana, a nakon što se odaberu tri najbolja, sva rješenja će biti predstavljena javnosti.

Na predstavljanju su sudjelovali župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik Željko Dadić, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje DNŽ Marina Oreb i predsjednik Društva arhitekata Dubrovnik Božo Benić.

Raspisivanje natječaja je pokrenuto na inicijativu Dubrovačko-neretvanske županije. Župan Nikola Dobroslavić naznačio je kako su okolnosti koje su se događale na području Peskarije dovele do raspisivanja natječaja. Postojali su prijepori oko načina korištenja tog prostora tijekom cijelog perioda trajanja sadašnjih važećih koncesija. Budući da koncesije ističu ove godine nužno je pronaći bolje rješenje koje će biti prihvatljivo za tako vrijedan prostor Grada do donošenja Plana upravljanja za svjetsko dobro Stari Grad s otokom Lokrumom, koje će preciznije formulirati uređenje prostora Grada.

Županijska lučka uprava je raspisala natječaj dok ga tehnički provodi Društvo arhitekata Dubrovnik. U postupak su uključeni i Grad Dubrovnik i Konzervatorski odjel Dubrovnik Ministarstva kulture.

Gradonačelnik Grada Mato Franković je istaknuo da je Grad prethodno donio Odluku o komunalnom redu u kojoj su ugrađene smjernice za uređenje prostora, no već duže vrijeme prostor luke, ribarnice i Porta odudara od onoga što je propisano u Odluci te vjeruje da će se ovim natječajem dobiti rješenje kojim će se pomiriti gospodarski i društveni sadržaj prikladan području pod zaštitom UNESCO-a.

Ravnatelj Županijske lučke uprave  Željko Dadić je istaknuo da će dobiveno idejno rješenje biti stručna podloga za daljnje izdavanje koncesija. Vrijednost natječaja je nešto više od 151 tisuću kuna od čega se 80 tisuća kuna odnosi na nagradni fond. Prva nagrada u iznosu je od 40 tisuća kuna, druga iznosi 24 tisuće kuna, a treća nagrada iznosi 16 tisuća kuna. Natječaj traje do 09. travnja 2021.g. nakon čega će radovi biti izloženi i predstavljeni javnosti.

Predsjednik Društva arhitekata Dubrovnik Božo Benić je pojasnio pravni okvir i procedure pri provođenju natječaja za kojeg je u ovom slučaju zaduženo Društvo. Istaknuo je da je natječaj  najbolji alat za oblikovanje javnog prostora i zaštite javnog interesa. Svi autori natječaja su anonimni do kraja postupka, a ocjenjivački sud će donijeti odluke samostalno. Sud ima sedam članova, predsjednica je doc. dr. sc. Ivana Tutek s Arhitektonskog fakulteta, ostali članovi su župan, gradonačelnik, ravnatelj Županijske lučke uprave kao i pročelnik Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, autorica natječajnog elaborata Marina Oreb i Romano Duić. 

Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije mr.sc. Marina Oreb, predstavila je natječajni elaborat koji je izrađen za natječaj te istaknula da su problemi koji se pojavljuju u luci ujedno problemi cijele povijesne jezgre s otokom Lokrumom tj. područje Svjetskog dobra. Današnja situacija pokazuje da svaki koncesionar uzima za pravo da ih sam rješava te se slobodno interpretiraju Odluke o komunalnom redu što rezultira posvemašnjim šarenilom i neujednačnosti u prostoru, jeftinim rješenjima i nedopustivim kombinacijama. Na području Porta je prisutno ukupno 17 koncesija od čega dvije ugostiteljske, 14 koncesija za štandove koje prodavaju aranžmane za izletničke brodove te jedan za prodaju suvenira. Ovim natječajem neće nijedna koncesija biti ukinuta već će se rješenjem prilagoditi prostoru. Također, području obuhvata natječaja koji čini prostor Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik gravitira veliki broj ljudi te se red u luci mora poštovati kako ne bi došlo do zagušenja, a osnovna djelatnost ne smije biti ugrožena brojim koncesijama. Osnovno je ne ugroziti pravce i ne suziti putove koji osiguravaju sigurnost i nužne intervencije. Od onoga koji pobijedi na natječaju očekuje se prepoznavanje vrijednosti javnih površina, kreativnost, mjera, sklad u unošenju novih elemenata. U prostoru luke treba osmisliti skladan, održiv urbani interijer primjeren vrijednosti lokacije. Od natjecatelja se očekuje prepoznavanje vrijednosti javnih otvorenih površina trgova i obale u luci u kontekstu Grada i shvaćanje da je područje luke dovršena urbanističko-arhitektonska cjelina koja traži planiranje urbanog interijera tj. utvrđivanja održivih površina za gospodarsko korištenje, prijedlog signalizacije, oblikovanja urbanih elemenata i urbane opreme unutar njih. Rješenja koja će proizaći iz Natječaja trebaju dati odgovor kako urediti javne površine i održavati red u njima, pomoć Lučkoj upravi da uredi svoj prostor i kao takvog ga da na korištenje u gospodarske svrhe, a sve uz poštivanje Svjetske baštine i potreba građana.

Natječajni elaborat načinjen je sa željom da se javni prostori grada generalno urede, da im se utvrdi održiva mjera korištenja, da se potakne razgovor o uređenju javnih površina i održavanju reda na njima; da se natječaj uvede kao dobar način pomoći županijskoj i gradskoj upravi pri odlučivanju o sudbini javnih prostora u Gradu koji nam je dan na korištenje ali i na brigu kako bi ga sačuvanog predali budućim generacijama na dalje uživanje i skrb.

Prezentacija