Search
15. 12. 2022.
Prva sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

   06.12.2016. Prva sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U utorak, 6. prosinca 2016. godine, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije - palače Ranjina, održana je prva sjednica povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.

Sjednici su prisustvovali:  Anita Kunica Ječić - UOPUGDNŽ (predsjednica), Matej Majdanić- MZOIP (član) Nikolina Kraljević - UOPUGDNŽ, (član); Branka Martinović - Vuković - UOPUGDNŽ (član), Dijana Tomašević Rakić - UOPUGDN (član), Miho Baće - UOKPPVDNŽ (član), Melanija Milić - DUNEA (član), Nebojša Stojčić - UNIDU (član), Marta Perkić - KOD (član), Nikša Konjevod - ŽUCDNŽ (član), te Ivo Đuračić (tajnik). Utvrđeno je da su člasnovi povjerenstva nazočni u natpolovičnom sastavu te da povjerenstvo ima potreban kvorum.

Marina Oreb, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje DNŽ, predstavila je ključne točke u Izmjenama prostornog plana DNŽ nakon čega je Ivana Šarić, ispred tvrtke Dvokut ECRO, ukratko izložila metodologiju, sadržaj i rezultate  Strateške studije. Nakon izlaganja, članovi su usmeno davali primjedbe na studiju.

Na kraju, povjerenstvo je jednoglasno odlučilo da se studija uputi na daljnju dopunu sukladno mišljenjima članova povjenstva te da se ponovno sastane  20. prosinca 2016.