Search
24. 1. 2023.
Prvi radni sastanak za projekt COASTING

Prvi radni sastanak za projekt „COASTING“ održan je 18. lipnja 2018. godine, s početkom u 09:00 sati, u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Projekt "COASTING" je projekt na temu integralnog upravljanja obalnim područjem i održivim turizmom. On spada pod prioritetnu os 3: Zaštita prirodnih i kulturnih resursa na Mediteranu s ciljem unaprijeđenja održivih razvojnih politika za učinkovitiju valorizaciju prirodnih resursa i kulturne baštine u obalnim i susjednim pomorskim područjima održivog i odgovornog obalnog turizma na području Mediterana. Vodeći partner u projektu je Savez gradova i općina Andaluzije (Španjolska). Uz vodećeg partnera, u projekt je uključeno još osam partnera: Regija Lazio (Italija), Regionalni odbor Gozo(Malta), Sveučilište Sapienza u Rimu (Italija), AMP Metropolis (Francuska), Regija Epirus (Grčka), Općina Saranda (Albanija), Regija Slicilija (Italija) i DUNEA (Hrvatska).

U projektu COASTING, DUNEA će kroz analizu postojećeg stanja, razmjenu primjera dobre prakse i razradu metodologije s partnerima iz zemalja koji se nalaze pred istim izazovima, osmisliti nove alate za što uspješnije integralno upravljanje obalnim područjima. U svrhu navedenog, s naglaskom na održivi turizam, a počevši od zajedničke metodologije, svaki partner na projektu će napraviti strategiju ili akcijski plan kroz uključenje lokalnih dionika.

Kroz raspravu i diskusiju, svi nazočni su se složili da se kroz sve prethodno provedene projekte na temu integralnog upravljanja priobaljem (COAST, COASTANCE, COASTGAP, CO-EVOLVE), došlo do zaključka da je umrežavanje podataka kojima raspolažu relevantne institucije i upravni odjeli Županije te jedinica lokalne samouprave nužno za uspješnu provedbu upravljanja i planiranja obale i priobalja. U skladu s time, zaključilo se da je nužna izrada zajedničke on-line platforme/sustava za razmjenu podataka na razini Županije. Na ovaj način bi se izbjeglo poduplavanje informacija i podataka te bi isti mogli biti unificirani sukladno djelatnostima koje su predmet djelovanja sudionika platforme, u svrhu što uspješnije i jednostavnije provedbe svakodnevnih obveza uključenih dionika. Idealno bi bilo uključivanje svih relevantih dionika koji raspolažu podacima kroz svoje svakodnevne djelatnosti u online mrežu platforme, od upravnih odjela DNŽ i jedinica lokalne samouprave, turističkih zajednica, lučkih uprava do svih ostalih institucija.

S obzirom na bezbroj mogućnosti koje nudi GIS (geografski informacijski sustav) upravo za umrežavanje podataka i detaljan prikaz istog, odlučeno je da je navedeni sustav adekvatno riješenje.

Za dokument koji je na ovom sastanku preporučen za izradu potrebno je još definirati točan naziv i tip dokumenta, tj. radi li se o planu, programu, smjernicama, akcijskom planu ili vodiču te definirati uloge i odgovornosti uključenih institucija, tj. koja će institucija/odjel biti dalje zadužen za provedbu i održavanje on-line platforme koja se planira izraditi u budućnosti. Opisno bi navedeni dokument sadržavao organizacijsku, operativnu i tehničku strukturu planirane on-line platforme s akcijskim planom provedbe istog. Osim toga, dokument bi davao osnovne upute za korištenju platforme za sve zaposlenike županijskih odjela i institucija u vlasništvu Županije uključenih u ovaj sustav. Ovo bi bio prvi korak ka formiranju prve pametne županije u Hrvatskoj, u smislu umrežavanja i dijeljenja podataka te korištenja informatičkih alata u svakodnevnom radu.

Sastanku su nazočili zaposlenici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije; Marina Oreb, Stjepko Kovačić, Daniel Jokić, Ivan Lukačević-Verenac, Barbara Savin, Iva Knego, Silvana Taslaman, Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine, Dubrovačko-neretvanska županija; Tonći Baletić, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Dubrovačko-neretvanska županija; Dijana Tomašević Rakić, Branka Martinović Vuković, Iva Slade te Regionalna razvojna agencija-DUNEA; Iva Pozniak, Antonija Odak.