Search
2. 1. 2023.
Radni sastanak - Marikultura i ribarske luke za IDPPDNŽ

Dana 07.studenog 2017.g. u 09:00 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak sa predstavnicima marikulture i ribarskih luka na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Mato Oberan (HOK), Mato Franušić (Obrt MF Školjka), Boris Franušić (Ponta luke), Nikola Knežić (Općina Dubrovačko primorje), Maris Ševelj (DNŽ), Ivo Klaić (DNŽ) te izrađivač Plana Žaklina Marević, Joško Cebalo, Nikolina Kraljević i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.