Search
23. 12. 2022.
Radni sastanak s Gradom Dubrovnikom za IDPPDNŽ

Dana 27.rujna 2017.g. u 11:00 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak s Gradom Dubrovnikom na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Jelena Lončarić za Grad Dubrovnik te izrađivač Plana Žaklina Marević, Nikolina Kraljević i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.